Sporthandelns försäljning minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 enligt Sportindex
Hem GAMINGE-SPORT Sporthandelns försäljning i Sverige minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 enligt Sportindex

Sporthandelns försäljning i Sverige minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 enligt Sportindex

Publicerat av: Redaktionen

Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år, vilket blir tredje kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln.

Även om utvecklingen för kvartalet som helhet blev negativ ses en positiv utveckling i september som drevs upp av e-handeln som uppvisade mycket starka tillväxttal under månaden.

Efter att de fysiska butikerna upplevt en viss återhämtning under våren, när konsumenter återvände efter att pandemirestriktionerna släppts, landade utvecklingen på minus under tredje kvartalet och försäljningstappet blev större för de fysiska butikerna än för e-handeln.

Samtidigt har de fysiska butikerna återtagit marknadsandelar från e-handeln under 2022, jämfört med under några av pandemins värsta månader då e-handeln stod för uppemot 20 procent av försäljningen.

När årets tredje kvartal summeras blir det tydligt att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Kraftig inflation och höjda bolåneräntor, samt oro kring ännu högre elpriser när vintern slår till, resulterar i dystra hushåll som börjat strypa sin konsumtion. I sporthandeln avspeglar sig läget särskilt tydligt i försäljningen av utrustning som föll kraftigt under samtliga av kvartalets månader. I utrustning ingår något dyrare varor såsom cyklar, skidor och friluftsutrustning, som allt fler konsumenter nu avvaktar med att handla av ekonomiska skäl. Under kommande månader väntas det minskade konsumtionsutrymmet bli allt mer kännbart för hushållen, vilket sannolikt kommer påverka försäljningen i sporthandeln, liksom andra detaljhandelsbranscher, negativt. Samtidigt blev pandemin ett tydligt bevis på att svenskarna prioriterar fysisk aktivitet och sin hälsa även i osäkra tider, och sporthandeln är inte en av de branscher som historiskt sett drabbas hårdast av lågkonjunkturer.

Prenumerera på Sportindex och få tillgång till all statistik!

Från och med oktober 2022 är Sportindex en prenumerationstjänst med två prenumerationsalternativ: Sportindex Bas och Sportindex Premium. Sportindex Bas riktar sig till dig som behöver övergripande kunskap om hur sporthandelns utveckling medan Sportindex Premium riktar sig till dig som behöver veta allt om marknadstrenderna och vad som driver försäljning i sporthandeln.

Sporthandelns försäljning minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 enligt Sportindex

Det finns även möjlighet att få en skräddarsydd rapport efter dina behov. Läs mer och påbörja din prenumeration här. För medlemmar i Svenskt Sportforum ingår en prenumeration på Sportindex Bas samt möjligheten att prenumerera på Sportindex Premium till ett rabatterat pris.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar