Pandemin har gjort stor efterfrågan på pc så kan vi mildra pc-bristen
Hem ÅTERFÖRSÄLJARE Så kan återförsäljare hantera den ökade efterfrågan på PC under komponentkrisen

Så kan återförsäljare hantera den ökade efterfrågan på PC under komponentkrisen

Publicerat av: Redaktionen

Pandemin har gjort att efterfrågan på pc har ökat dramatiskt. Samtidigt har bristen på chip gjort att leverantörerna fått svårt att leverera det som efterfrågas i tid.

Bristsituationen påverkar hela kedjan från slutkund till ÅF och distributör. Men Tony Kalomirakis som är Affärsområdesansvarig på distributören Ingram Micro har tips om hur den svåra situationen kan mildras.

Enligt analysföretaget Gartner växte den globala pc-marknaden, mätt i leveranser, med 32 procent det första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året. Det ska jämföras med en tillväxt andra kvartalet i år, mätt i leveranser, på 4,6 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Gartner uppskattar ledtiderna för leverans av vissa företagsanpassade pc till 120 dagar.

Tony Kalomirakis bekräftar att det råder en generell brist på pc och annan hårdvara.

– Leverantörerna gör sitt bästa, men ibland är orsaken brist på chip och ibland är orsaken flaskhalsar inom logistiksektorn eller en kombination av båda faktorerna, säger han.

Han påpekar också att vi skapat ett samhälle där vi vant oss vid att leveranser ska ske snabbt och utan problem.

– Jag har varit på Ingram Micro i 20 år och har inte varit med om något liknande.

Genom sin position i värdekedjan är distributören den enda aktören, som vet vilken hårdvara som kommer in och vad som är allokerat. Det är något som återförsäljare kan använda effektivare för att eliminera skadorna som den nuvarande pc-bristen skapar. Dagens modell för samarbete mellan återförsäljare och distributör kan förbättras.

– Därför uppmanar vi våra återförsäljare att involvera oss tidigare i säljprocessen. Att kontakta oss redan när en affär med en kund är på diskussionsstadiet. När återförsäljaren redan har fått en beställning, så är det ofta för sent att sätta in åtgärder för att mildra skadorna som följer av pc-bristen.

Tony Kalomirakis lyfter fram möjligheten som distributören har att ge alternativa förslag, till exempel när det gäller märkesval. Kunden kanske är beredd att byta märke för att minska ledtiden?

– Jag är medveten om att byta märke är enklare sagt än gjort för en kund som kanske har certifierat en viss hårdvara i sin infrastruktur, men ofta går det att hitta alternativ om vi kommer in tidigare i säljprocessen.

Det kan också handla om att ändra konfigurationen om en viss komponent som är under brist inte är obligatorisk för slutkunden, t ex en fingertrycksläsare.

– Om vi kommer in tidigare i affären finns det kanske möjlighet för oss att föreslå en annan konfiguration och på så sätt korta ledtiden.

Hur länge pc-bristen kommer att fortsätta är den stora frågan i branschen just nu.

– Jag vågar inte säga något om hur länge pc-bristen kommer att vara, men vi får nog räkna med att den fortsätter in på nästa år. Även om bristen på halvledare släpper, så kvarstår flaskhalsarna inom logistikbranschen, säger Tony Kalomirakis.

Analysföretaget Gartner uppskattar att chipbristen kvarstår åtminstone till och med det andra kvartalet 2022.

För mer information: om Ingram Micro 

Relaterade Artiklar