e-legitimationsdagarna 2020

Folkets Hus Barnhusgatan 12-14, Stockholm

10-11 SEP - FOLKETS HUS - STOCKHOLM ANMÄL DIG NU! Den digitala transformationen förändrar samhället och därmed även den offentliga sektorn i grunden. Identiteten är lika viktig i det digitala samhället som i det fysiska. Via en digital identitet möjliggörs ett välfungerande utbyte mellan medborgare, tjänsteutövare och kommuner, landsting, myndigheter och även privata utförare av offentliga…

THE FUTURE OF RETAIL INNOVATION – START HERE

Den 24-25 februari 2021 förvandlas Kistamässan i Stockholm till Sveriges främsta mötesplats för framtidens handel. Med digitaliseringens framfart, ändrade köpbeteenden och ökad internationell konkurrens ställs helt nya krav för att vinna slaget om kunderna och aldrig tidigare har behovet av en nytänkande mötesplats varit större. Retail Expo är skapad för och av handeln och här står…