Hem OM IT-RETAIL

OM IT-RETAIL

Publicerat av: Redaktionen
IT-Retail-Logga-200

IT-retail.se är en nyhetssajt för IT-personer inom detaljhandeln.

It-retail.se lanserades i augusti 2017 och riktar sig till detaljhandelsföretag som kombinerar digital utveckling med försäljning av varor och tjänster. B2B är en viktig del av handeln idag och it-retail.se kommer att fungera som en gemensam plattform för både konsumenter och säljare. Majoriteten är emellertid B2B.

Målgrupp: VD, IT-återförsäljare, marknadsledare, försäljningschefer, inköpschefer, produktchefer och IT-konsulter

IT-retail.se ges ut av IT Media Group Sverige AB.

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Retail

IT-retail.se is a knowledge website for IT-professionals in retail.

IT-retail.se was launched in August 2017 and is aimed at retail companies that combine digital development with sales of goods and services. B2B is an important part of the trade today and it-retail.se will serve as a common platform for both consumers and sellers. However, the majority are B2B.

Target: Audience: CEO, IT Retailer, Market Leader, Sales Managers, Purchasing Managers, Product Managers and IT Consultants.

IT-retail.se is published by IT Media Group AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se