Rättssäkerhet i fokus under 5G-rättegångens första dag
Hem LEVERANTÖRERHUAWEI Rättssäkerhet i fokus under 5G-rättegångens första dag

Rättssäkerhet i fokus under 5G-rättegångens första dag

Publicerat av: Redaktionen

Idag började domstolsförhandlingarna i Förvaltningsrätten i Stockholm där det ska prövas om Post- och telestyrelsen (PTS) villkor i den svenska 5G-auktionen var rättsvidriga.

Rättssäkerhet i fokus under 5G-rättegångens första dag

Kenneth Fredriksen på väg in i Förvaltningsrätten i Stockholm. Fotograf Jens Reiterer.

5G-rättegången handlar om Sveriges trovärdighet som rättssäker ekonomi.

Ska en enskild myndighet få utesluta företag från marknaden baserat på generella och ospecifika påståenden, och utan att företaget får en chans att bemöta dem innan så sker? Vilket blir i så fall nästa företag som pressas eller stängs ute med hänvisning till hypotetiska anklagelser?, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Den 20 oktober 2020 meddelade PTS att produkter från Huawei inte får användas i de framtida svenska 5G-näten. Huawei har överklagat dessa villkor som i praktiken betyder att bolaget utesluts från den svenska mobilsystemmarknaden de kommande 25 åren.

– Detta mål är principiellt viktigt för svensk rättssäkerhet. Lagen kräver att bolaget får del av all information i ärendet och får yttra sig innan myndigheten fattar ett beslut som har påverkan på bolaget. Huawei är uppenbart påverkat av PTS beslut och PTS har inte följt de processer som lagen kräver. Dessutom är PTS långtgående förbudsbeslut tydligt oproportionerligt, säger Henrik Bengtsson, ombud för Huawei på advokatfirman Delphi.

Huvudpunkterna i Huaweis sakframställan i Förvaltningsrätten är:

  • PTS agerande är ett brott mot svensk förvaltningsrätt. Om en myndighet fattar ett beslut som har väsentlig påverkan på ett företag så är företaget att betrakta som part i processen. Parten ska ha rätt att informeras och att bemöta frågor som kommer upp i ärendet. Så har inte skett i den svenska 5G-processen. Det är mycket allvarligt eftersom rätten att bli hörd är en grundläggande svensk rättsprincip, en av de allra viktigaste.
  • PTS villkorsbeslut är oproportionerligt hårt och inte förenligt med svensk lag. Trots att det framgår av PTS handlingar till domstolen att de anser att Huaweis utrustning idag är säker och kommer att förbli så under kommande år har PTS valt en extrem åtgärd. Beslutet innebär i praktiken näringsförbud för Huawei inom mobilsystem i Sverige baserat på spekulation om möjliga framtida risker. PTS har valt att helt bortse från andra etablerade sätt att hantera eventuella risker.
  • Andra EU-länder har valt andra, mer proportionerliga, lösningar. EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet innehåller tekniska och operationella verktyg för att hantera möjliga säkerhetsrisker. Exempel på sådana verktyg är i EU:s verktygslåda är konkreta riskklassificeringar av mobilnätets olika delar och fortlöpande kontroller snarare än uteslutande av enskilda leverantörer.

– Vi har under 20 års tid investerat i den svenska marknaden och vi är väldigt stolta över det förtroende vi fått av svenska operatörer. Vi har egna robusta säkerhetsprocesser och vi är del i branschorganisationen GSMA:s omfattande säkerhetsverifieringssystem för nätutrustning. Det känns därför oerhört märkligt att PTS nästan över en natt fattar ett beslut som stänger oss ute från den svenska marknaden, bara för att vi har vår hemvist i Kina. Det vore givetvis kommersiellt förödande för Huawei att inte alltid sätta våra kunder först och riskera att rasera den relation vi byggt upp, fortsätter Kenneth Fredriksen.

PTS beslut bryter enligt Huawei även mot grundläggande EU-rätt, bland annat EU-fördragets principer om varors fria rörlighet på den inre marknaden och etableringsfriheten. Den utrustning som PTS har förbjudit är helt laglig inom EU. Den har dessutom länge använts även i de svenska näten, utan att PTS har haft invändningar. I de befintliga näten kommer den att fortsätta användas i flera år framöver.

Övrig information

Rättegången pågår mellan 21 och 23 april.

PTS beslut att förbjuda utrustning från Huawei grundar sig på ett tillägg i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Det är första gången som detta tillägg prövas rättsligt.

Domen väntas fyra till sex veckor efter förhandlingen. Parterna har möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut i en instans, kammarrätten.

 

Relaterade Artiklar