Produktionsplanering vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Produktionsplanering vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro

Produktionsplanering vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro

Publicerat av: Redaktionen

Produktionsplaneringen är en stödfunktion i lagerdriften som har hand om all övergripande produktionsplanering vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro.

Produktionsplanering vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro

Fr.v. Stefan Koskilampi, Mikael Rönn, Roger Karlsson, Torbjörn Gustafsson, Daniel Allmyr och Johan Rosmark.

Det gäller allt ifrån bemanning och administration till att optimera lagret så bra som möjligt.

Avdelningen består av tre personer dagtid och två kvällstid. Volt-redaktionen fick en kort pratstund med några av dem som arbetar på avdelningen.

Roger Karlsson Produktionschef, berätta, vad innebär bemanningsplaneringen?
– Bemanning är en jättestordel av arbetet, här planerar vi från år, månad, vecka och dag ända ner till timnivå. En på avdelningen sköter bemanningsplanering för dag och en annan för kväll. Vi skapar mycket prognoser där vi utgår från historiken och sen försöker vi räkna ut hur många personer som behövs. Idag är 80 procent av arbetsstyrkan på logistikcentret heltidsanställda och resterande är tidsbegränsade vikarier eller inhyrd personal.

– Vi är 160 anställda på orderplock på lagret och sen har vi projektpackning som består av 40 medarbetare. I snitt expedierar vi 17 000 orderrader per dag.

Vilket är ert huvudfokus?
– Vi ska leverera rätt, hålla en hög kvalitet och samtidigt vara så effektiva som möjligt. För att kunna göra detta har vi byggt säkra processer, som vi hela tiden jobbar för att optimera. Därför sätter vi upp mål, mäter och följer upp allt vi gör inom produktionen. Vi ska också bemanna lagret så kostnadseffektivt som möjligt, men med kvalitet. Samtidigt har vi också fokus på hållbarhet. Vi ser till exempel till att fylla kartonger och fylla lastbilar för att minska vår klimatpåverkan. Ett annat exempel på vårt hållbarhetsarbete är att vi källsorterar 97 procent av avfallsmaterialet, vilket är extremt bra. Sist men inte minst så strävar vi efter att ha en bra och säker arbetsmiljö och vi har nolltolerans när det gäller olyckor.

Vilken leveranskvalitet har ni?
– Under 2020 låg vår leveranskvalitet på 99,8 rätt levererat! Att komma upp i de siffrorna ställer höga krav på vår automation och kapaciteten i anläggningen. Allt måste vara optimerat. Och då får man ha i åtanke att mycket arbete sker under tidspress. En och en halv till två timmar från det att vi fått in den sista ordern för dagen skall den ligga på lastbilen för leverans.

Vad är hemligheten för att få allt detta att fungera?
– Vi måste hela tiden ligga steget före och planera allt så att det inte blir några överraskningar. Vi är bra på det och då flyter det också på.

——

Torbjörn Gustafsson, Teamleader Produktionsplanering/Lagersupport, vilka är dina arbetsuppgifter?

– Det är en stor variation av arbetsuppgifter. Produktionsplanering sitter som spindeln i nätet och är ett stöd för gruppcheferna på lagret. Lagersupport är ingångsvägen till frågeställningar som kommer från hela Elektroskandia Sverige och sedan tar vi det därifrån. Jag arbetar med vår grupp om fem personer som håller i allt från prognosarbete, bemanningsplanering, utredningar, förbättringsarbete och fellistor till att hålla på med Cylinda-flödet på lagret, etc. Cylinda är ett stort flöde och kräver lite speciell hantering. Vi har 20 000 Cylinda-enheter i lager, varav cirka hälften i ett buffertlager och vi levererar ut mellan 800 och 900 produkter per dag. Produkterna levereras till oss från andra länder i container och det gäller att snabbt tömma dessa, få in produkterna på vårt lager samt på buffertlagret. En av våra medarbetare är ansvarig för all denna hantering.

Vad är roligast med jobbet?
– Arbetet är verkligen varierande och spänner över ett brett område. Jag vet aldrig vad som väntar när man kommer på morgonen, då det alltid dyker upp grejer att ta tag i förutom det dagliga arbetet. Då gäller det att ha rutin och erfarenhet samt bra medarbetare. Det är många som varit länge i min grupp och vi har ett väldigt bra samarbete som gör att vi alltid hittar lösningar.

——

Johan Rosmark
Produktionsplanering/Lageradmin/Masterdata, berätta om din roll på avdelningen.
– Jag har hand om ett brett område som består av många olika delar. Först och främst är det att ha kontroll på lagret och att rätt artikel kommer på rätt plats. Var produkten lagras bestäms av den artikeldata vi fått från leverantören. Viktigast är produktens längd, bredd, höjd, vikt, volym och kollityp. Utifrån hur en produkt ser ut och hanteras har vi en slottingstrategi där den kan lagras på långgods 1,7 m eller längre, manuellt pallgods, kabel ute och inne, höglager eller småplockslager. I småplockslagret finns de flesta av våra artiklar.

– Vid en order bestämmer vårt lagersystem, med utgångspunkt från produktens artikeldata och hur ordern ser ut i vilken låda den ska packas. Lagersystemet räknar ut det åt oss automatiskt, baserat på vikt och volym. Vi strävar efter så få och så små kartonger som möjligt.

– Vårt lager lever hela tiden och det finns alltid något att se över. Det kan till exempel bero på att det börjar säljas mer eller mindre av en speciell artikel. Sen kan det också vara vid så att artikeln är med i en kommande kampanj eller att det är nya affärer. Då kan vi ta höjd för detta och underlätta plockningen genom att ändra artikelns placering på lagret. Vi flyttar artiklar varje månad för att effektivisera och i vårt arbete tittar vi även från kundperspektivet och målsättningen är att optimera lagret och vår hantering samtidigt som det ska bli så bra som möjligt för kunden. För att optimering av lagret och upplägg av nya artiklar ska flyta så gäller det att ha koll på fyllnadsgraden totalt och i respektive område, samt hur lagersystemet fungerar och är uppsatt. Ibland krävs korrigeringar i flödesuppsättningen och övrig logik i systemet för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt.

Elektroskandia logistikcenter i siffror

  • 43 500 m² lageryta inne
  • 62 500 m² lageryta ute
  • 45 000 lagerförda produkter
  • 20 000 orderrader per dag
  • 200 logistikpersonal
  • 100 lastbilar per dag lossas och lastas

Relaterade Artiklar