Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren

Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren

Publicerat av: Redaktionen

Laddning av elfordon är sedan 2020 ett egenskapskrav i plan- och bygglagen.

Från den 1 januari 2025 införs ett retroaktivt krav på laddningsmöjligheter vid fastigheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen inventerar under sommaren vilka fastigheter som berörs.

Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommarenInventeringen genomförs av en praktikant och syftet är att få en överblick över vilka fastigheter som berörs. Detta för att kunna stödja fastighetsägare och utföra tillsyn när lagen träder i kraft.

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen.

Reglerna innebär i huvudsak:

Att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

Ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar