Omtag för detaljhandeln efter pandemin
Hem KRÖNIKA Omtag inom detaljhandeln efter pandemin

Omtag inom detaljhandeln efter pandemin

Publicerat av: Redaktionen

Det har varit en turbulent tid för många företag.

Inte minst för alla de fysiska butikerna inom detaljhandeln som ofta har fått se kunderna välja alternativ online.

Nu verkar dock trenden vända om man kollar på statistiken för e-handeln. E-handelns totala omsättning minskade nämligen med 17 procent i februari, jämfört med samma månad förra året enligt Svensk Handels e-handelsindikator.

Butiksdöden som länge har varit på tapeten, fick en extra skjuts under pandemin, men redan innan dess hade butiker formats om för att bättre passa vår tid. Ett arbete som nu fortsätter där digitala och fysiska butiksupplevelser kombineras. Faktum är dock att tekniken för dessa system med både digitala och fysiska upplevelser är ganska komplexa, men om integrationen görs rätt från början kan nya upplevelser hjälpa till att vända den nedåtgående kundtillströmningen.

Att exempelvis slå samman fysiska butiker och digital handel kräver att processerna för digital informationsöverföring genomförs sömlöst och tillförlitligt. För att kunna göra detta är det viktigt att integrera elektronisk information och applikationer. Därför måste man ställa sig frågan hur de olika delarna kommunicerar med varandra.

Data i realtid
Omtag för detaljhandeln efter pandemin

Claes Huber

Den franska matkedjan The Mousquetaires Group hade ett behov av att anpassa sin verksamhet på grund av förändringarna som sker inom detaljhandeln. Däribland multikanalen och hanteringen av den växande datavolymen.

Företaget hade ett tillförlitligt IT-system som inte var skalbart och därför behövde uppdateras. Ett av målen var att införa ett händelsestyrt tillvägagångssätt i realtid för att effektivt kunna dela, synkronisera och hantera dataflöden som skapas i företagets olika kanaler: onlinebeställningar, lageruppdateringar och påfyllning, centraliserad butikshantering, etc.

Mousquetaires vände sig till Boomis plattform AtomSphere som tack vare sin interoperabilitet och inbyggda funktioner sömlöst kunde integreras med företagets befintliga IT-system. På så sätt skapade man en hybrid integrationsplattform som gör att företaget kan använda molnbaserade tjänster samtidigt som man har kvar sin gamla infrastruktur. På bara tre månader fick företaget sin realtidsrapportering av försäljning på plats vilken nu bland annat hanterar de miljontals kvitton som matkedjan utfärdar varje dag.

Datadrivna verksamheter

Om sammanslagningen av fysisk och digital handel ska fungera och gynna kunderna måste verksamheten kunna leverera rätt data vid rätt tidpunkt. Om företaget lyckas med sin datahantering kommer företaget kunna fortsätta driva innovationen framåt, förbättra kundnöjdheten och uppnå bättre kostnadseffektivitet. Om företaget i stället misslyckas riskerar kundupplevelsen så småningom att separeras från andra funktioner i ditt företag och blir på så sätt svårare att kontrollera och leverera.

Kundupplevelsen är av stor betydelse och företag lägger mycket resurser på att driva digital transformation. Men för att fullt ut dra nytta av den digitala transformationen och leverera en sammanhållen kundupplevelse behöver återförsäljare förstå hur low code-plattformar och automatisering hjälper till att skapa datadrivna och innovativa verksamheter som håller ihop och är överskådliga.

Relaterade Artiklar