Edge-teknik är vägen framåt för e-handel
Hem KRÖNIKA E-handels framtid är edge-teknik

E-handels framtid är edge-teknik

Publicerat av: Redaktionen

När e-handel har blivit vardagsmat ökar kraven på att e-handelssajter ska erbjuda bra prestanda.

Annars lämnar kunderna för konkurrenter.

Just nu sker en stor förändring av det skälet.

Det handlar om att byta till edgelösningar för innehållsnätverk, vilket ger bättre prestanda. Det skriver Ed Gray på Fastly.

E-handeln genomgår stora förändringar i pandemins kölvatten. Det blir allt viktigare för e-handelssajter att erbjuda höga prestanda, samtidigt som kraven ökar på att sänka kostnader. Om en e-handelssajt lider av dåliga prestanda kommer kunderna ofelbart att fly till konkurrenter som inte gör det.

Det här gör att tekniska mätetal som ”time-to-first-byte” (TTFB) blir viktiga, förutom mer beteendebaserade mätetal som ”customer churn” (andelen kunder som försvinner under en viss tidsperiod) och ”bounce rates” (andelen som lämnar en sajt efter första sidvisningen).

Edge-teknik är vägen framåt för e-handel

Ed Gray på Fastly

Det här innebär att moderna edgebaserade innehållsnätverk (content delivery network, CDN) blir allt mer populära. De kan erbjuda bättre prestanda, i alla viktiga aspekter, än traditionella innehållsnätverk. Det gäller till exempel fördröjningar, som är lägre. Edgebaserade innehållsnätverk kan även hantera mer komplext innehåll, samt köra applikationer närmare besökarna på en sajt, med bättre prestanda som följd.

Bättre prestanda leder till bättre resultat för de viktiga mätetal som nämns ovan. I förlängningen innebär det en bättre användarupplevelse för besökarna på en e-handelssajt.

Mycket snabbare

Edge betyder helt enkelt att mer av bearbetningen, och hårdvaran, finns placerade närmare besökarna på en sajt. Därav benämningen edge, som syftar på kanten av nätverket. Jämför med ett traditionellt innehållsnätverk som baseras på att centralt placerade servrar i högre utsträckning kommunicerar med kunderna, oberoende av hur långt avståndet är till dem.

Ett exempel på det här är Edgemesh som jobbar med optimering av klientprestanda för e-handelsföretag, alltså att se till att det går snabbare för besökarna på e-handelssajter. Edgemesh rapporterar en femfaldig förbättring av TTFB och en medianminskning på 2,5 gånger av svarstider med hjälp av Fastlys Compute@Edge. En slutkund berättar om en minskning av svarstider på 90 procent. Compute@Edge är en plattform som gör det möjligt att hantera data och köra applikationer i kanten av nätverket.

Sänkta kostnader

Edgelösningar innebär också lägre kostnader för e-handelsföretag, vad gäller datalagring, bandbredd och datahantering. Det blir möjligt tack vare möjligheten att hantera innehåll vid kanten av nätverket. En teknisk aspekt är att moderna edgelösningar bjuder på mer effektiv mellanlagring, så kallad cachning, av data. Det visar sig att edgelösningar har en högre andel träffar på mellanlagrade data, vilket ger bättre prestanda för dataåtkomst, jämfört med att hämta data från centralt placerade servrar.

Konkret, för kunder, innebär moderna edgelösningar snabbare laddningstider för innehåll, till exempel att de slipper vänta på laddningar av bilder. Allt talar i dag för att edgeteknik är en nödvändighet för att erbjuda bra kundupplevelser för e-handel. Det ger en chans att hävda sig i den hårdnande konkurrensen.

 

Relaterade Artiklar