Elbilsladdning är en personalförmån för framtiden
Hem KRÖNIKA Elbilsladdning är säkert en personalförmån för framtiden

Elbilsladdning är säkert en personalförmån för framtiden

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Att våra arbetsplatser ständigt förändras råder det ingen tvekan om.

Under de senaste årtiondena har jag själv upplevt hur fasta, pappersfyllda arbetsplatser har förvandlats till pappersfria och trådlösa digitala miljöer.

Uppkopplade enheter och avancerade samarbetsverktyg gör att vi idag kan arbeta mer effektivt med varandra och dela filer i molnet.

Många företag har etablerat permanenta riktlinjer för hybridarbete som tillåter människor att arbeta mer hemifrån.

Samtidigt har även klimatförändringarna en stor påverkan på hur våra arbetsplatser förändras. Att minska utsläppen av växthusgaser, följa regelverk och riktlinjer för klimatpåverkan, samt att uppnå hållbarhetsmål, har högsta prioritet hos många organisationer. En väg att gå för att uppnå detta är att uppmuntra sina anställda att köra på el, genom att erbjuda dem elbilsladdning som personalförmån. Möjligheten att kunna ladda bilen på jobbet innebär ännu en stor förändring på arbetsplatsen och blir allt vanligare. Här i Sverige så kommer elbilsladdning på jobbet att få extra luft under vingarna redan från den 1 juli, då det är tänkt att regeringen ska slopa skatten för detta.

Elbilsladdning är en personalförmån för framtidenElbilsladdning som personalförmån

Chansen är stor att många av dina medarbetare antingen redan kör elbil eller funderar på att byta till en inom kort. Enligt analysföretaget BloombergNEF ökade den globala försäljningen av elbilar med 73 % under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021. BNEF förutsspår samtidigt att den globala försäljningen av elbilar för passagerare kommer att öka ännu mer under de kommande tre åren, från 10,6 miljoner sålda år 2022 till 20,5 miljoner år 2025 — vilket i så fall skulle innebära en ökning med 93 %.

Enligt Energimyndigheten står personbilar parkerade i snitt 23 timmar per dygn, vilket innebär att elbilsladdning kan vara rätt bekvämt för många elbilsförare – förutsatt att de har laddmöjligheter hemma. Men för de som inte har det blir istället möjligheten att ladda upp bilen på arbetsplatsen mycket viktig, oavsett om de kör till jobbet varje dag eller bara tillbringar en del av veckan på plats.

Men laddningsmöjligheter på jobbet är mycket mer än en bekvämlighet för befintliga anställda som kör elbil. Det är också ett sätt att locka till sig topptalanger. Inom många branscher har företagens miljöengagemang och sociala ansvar idag blivit ett allt viktigare krav bland de som söker jobb. Där passar laddningsmöjligheter väl in i kravbilden, även bland dem som ännu inte kör elbil. Företag bör beakta att millennials, varav många är mycket miljömedvetna, kommer att utgöra 75 % av arbetsstyrkan år 2025, enligt en artikel i Inc magazine. Att erbjuda laddning som personalförmån är ett tydligt sätt att lyfta fram ditt miljöengagemang, samt att det är kostnadseffektivt, modernt och konkurrenskraftigt.

 Att elektrifiera arbetsplatsen låter bra på pappret men…

Även om möjligheten att modernisera en arbetsplats med elbilsladdning låter spännande, så uppstår sannolikt en hel del funderingar kring kostnader, elkapacitet mm för företag som vill ta steget. Hur ska de då de facto tänka?

Planering är avgörande för att förstå hur man kostnadseffektivt kan implementera laddinfrastruktur och samtidigt få affärsfördelar. Att investera i elbilsladdning för dina anställda kan faktiskt vara billigare än du tror. Regeringar i hela Europa erbjuder en rad bidrag och andra incitament som kan hjälpa dig på vägen mot en mer hållbar framtid. Det är samtidigt viktigt att du hittar en bra partner med laddningsexpertis som kan hjälpa dig att på traven, t ex genom att granska din arbetsplats och dess omgivningar, för att avgöra vad du kommer att behöva i form av elektrisk infrastruktur, samt sätta dig i kontakt med pålitliga lokala, sakkunniga entreprenörer för att hjälpa till med installationen.

 Nätverksansluten elbilsladdning löser många utmaningar

Att implementera en heltäckande, nätverksansluten laddningslösning för elbilar är det bästa sättet att effektivisera driftskostnaderna och ligga i framkant när de anställdas efterfrågan på laddning växer. Du får då fullständig kontroll över stationsåtkomst och prissättning, samt möjlighet att sätta upp olika riktlinjer för dina anställda och besökare, samt för din vagnpark och allmänheten. Den låter dig dessutom övervaka laddstationer på distans och dela el mellan dem utan att öka din initiala elektriska kapacitet, samt hålla koll på elanvändning och mängden växthusgasutsläpp, vilket intressenter uppskattar.

Med tiden kommer behovet av elbilsladdning i din organisation sannolikt att växa och kan bli mer komplext med fler anställda som kör elbilar till jobbet på flera olika platser. Att kontinuerligt få information kring användning av laddplatserna och ekonomiska data kring laddningsintäkter och elkostnader kan hjälpa dig att avgöra när det är dags att tillföra fler laddare för att möta efterfrågan.

En heltäckande lösning som inkluderar mjukvara, hårdvara och tjänster gör det möjligt för anläggningschefer att proaktivt hantera laddstationerna för optimal drifttid. De bästa lösningarna idag erbjuder support dygnet runt för förare, tillgång till ett nätverk av laddstationer för anställda när de inte är på jobbet, samt en fortlöpande professionell underhållsplan.

När det kommer till medarbetarna så kan de tack vare lösningen använda en app för att hitta en tillgänglig laddstation, hålla koll på laddningsstatus och få meddelande när laddningen är klar. De flesta appar tillåter också förare att få en köplats när stationerna är upptagna.

Genom att implementera elbilsladdning kan organisationer lättare uppnå hållbarhetsmålen och framhäva sitt ledarskap när det kommer till klimatfrämjande åtgärder. Elbilsladdning är en förmån som inte bara bidrar till balansen mellan arbete och privatliv utan även till att skapa en friskare planet.

 

 

 

Relaterade Artiklar