På stan – nytt koncept som samlar allt som sker i Skövde centrum
Hem TRENDER På stan är det koncept som kommer användas framöver för aktiviteter som sker i Skövde centrum

På stan är det koncept som kommer användas framöver för aktiviteter som sker i Skövde centrum

Publicerat av: Redaktionen

Nu finns ett nytt koncept framme som samlar allt som sker i Skövde centrum under ett paraply.

Framöver kommer aktiviteter och evenemang som sker i Skövde centrum att kommunicera under paraplyet På stan.

För att göra det enklare att hitta vad som sker på stan i Skövde så har Skövde Citysamverkan under våren arbetat fram ett samlande varumärke.

På stan blir det nya begreppet som kommer samla aktiviteter som sker i Skövde centrum.

– Vi känner ett behov av att kunna samla ihop aktiviteter och evenemang i Skövde centrum och tydliggöra allt som sker. Det känns jättebra att vi nu hittat ett gemensamt uttryck, säger Emma Edqvist, destinationsutvecklare på Skövde Citysamverkan/Next Skövde.

Som ett första steg i arbetet gjordes en marknadsundersökning där ca 350 personer svarade på hur de benämner sin stadskärna. Den största majoriteten säger “Stan” när de benämner stadskärnan och det har legat till grund för det nya begreppet. I undersökningen besvarade man också frågan om hur lätt det är att hitta information om aktiviteter och evenemang. Ca 25 % tyckte att det tyckte att det var svårt att hitta information. För att ytterligare samla ihop kommunikationen och underlätta för både invånare och besökare samlas nu hela utbudet också på en gemensam hemsida.

På stan – nytt koncept som samlar allt som sker i Skövde centrum– Målet är att konceptet På stan ska användas brett och kännas relevant för alla som bedriver verksamhet på stan i Skövde – från enskilda butiker till fastighetsägare. Nu startar vi upp med Sommartorg och sedan kommer vi fasa in aktiviteter och aktörer allt eftersom, säger Emma Edqvist.

Skövde Citysamverkan är en samverkansplattform mellan Skövde kommun, fastighetsägarna i Skövde centrum, Skövde Cityförening och Next Skövde.

 

 

 

Relaterade Artiklar