Nu lanseras en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar i Sverige
Hem E-HANDEL Nu lanseras en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar i Sverige

Nu lanseras en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanseras iBoxen, ett företag med ambitionen att sätta ut en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar för att hämta, returnera och skicka paket.

Nu lanseras en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar i Sverige

Genom denna nya infrastruktur skapas förutsättningar för mer hållbara transporter.

Med sina ägare Fastighets AB Balder, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och grundarna är iBoxen redo att bygga en helt ny nationell infrastruktur för pakettransporter i såväl storstäder som i glesbygd.

– En öppen och neutral nationell infrastruktur är en nödvändighet för att e-handeln ska kunna fortsätta växa, utan att skada miljön. Nu möjliggör vi det, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

E-handeln i Sverige väntas fortsätta växa starkt de kommande åren. I dag skickas drygt en miljon paket varje dag, vilket redan nu skapar utmaningar för det existerande systemet för paketdistribution. Redan år 2025 väntas minst dubbelt så många paket skickas till svenska hushåll dagligen. De ökande pakettransporterna kommer leda till ytterligare utsläpp och negativ miljöpåverkan.

iBoxens unika infrastruktur av uppkopplade leveransboxar som använder programvara från företaget Qlocx är oberoende och öppen för alla transportbolag. Dess etablering skapar förutsättningarna för att utkörning av paket kan bli mer effektiva genom minskad köbildning och klimatpåverkan. Enligt beräkningar kan utsläppen per skickat paket minska med upp till 60 procent, om alla aktörer i kedjan använder de möjligheter boxarna ger.

– Inom fem år är vår målsättning att det skall finnas leveransboxar utplacerade över hela Sverige, från norr till söder. I städer ska ingen ha längre än 300 meter från sin bostad till närmaste box. I glesbygd placeras boxarna på strategiskt valda platser för att avsevärt korta resvägen för att hämta, returnera och lämna paket och därmed underlätta för småföretagare och privatpersoner.

– Boxarna kommer att vara tillgängliga dygnet runt och erbjuda en service i nivå med en hemleverans, samtidigt som de också är ett hållbart alternativ för både städer och konsumenter. iBoxens nya infrastruktur gör det möjligt att hantera den snabba ökningen av e-handlade varor och skickade paket, som ökat ännu mer under 2020 till följd av coronapandemin, säger Tim Jörnsen, grundare och vd för iBoxen.

– iBoxen kommer inte själva transportera paket, vilket är viktigt att poängtera. Vi bygger en infrastruktur som transportörer kan använda för att erbjuda existerande och nya, attraktiva kundlösningar – och samtidigt göra en insats för miljön. Vi är ett alternativ till hemleveranser och ett komplement till ombudsleveranser.

Under det första kvartalet 2021 kommer iBoxen att genomföra ett etableringsprojekt med leveransboxar i Stockholm och i Bodens Kommun. Flera transportbolag deltar redan från början i projektet och kommer att erbjuda sina kunder iBoxen som leveransalternativ i dessa områden. Efter det inledande projektet planeras en fortsatt etablering i Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö under år 2021–2022. Därefter följer en bred etablering på drygt 2 000 orter med fler än 200 invånare under åren 2023–2026.

iBoxen är grundat av Anders Holm och Tim Jörnsen, båda med lång bakgrund i svensk och globallogistikverksamhet, Thomas Backteman, tidigare kommunikationsdirektör på bland annat Postnord och  mångårig erfarenhet från kommunikation och PR, e-handelsentreprenören Paul Källenius och fastighetsinvesterarna Jan Björk och Patrik Hegbart. Vd för iBoxen Infrastuktur Sverige AB är Tim Jörnsen.

Relaterade Artiklar