Increasor tecknar LoI avseende förvärv av leverantör inom reparationsprodukter
Hem LEVERANTÖRER Increasor Tech Invest AB (publ) tecknar LoI avseende förvärv av leverantör inom reparationsprodukter

Increasor Tech Invest AB (publ) tecknar LoI avseende förvärv av leverantör inom reparationsprodukter

Publicerat av: Redaktionen

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) tecknar LoI med syftet att förvärva 51 procent av aktierna i en vinstdrivande leverantör av reservdelar (“Bolaget”) inom teknikprodukter.

Bolagets främsta fokus är att leverera reservdelar för mobiltelefoner, surfplattor och laptops till butiker och verkstäder runt om i Sverige.

Bolaget, som är en komplett B2B e-handel inom kvalitéts- och originaldelar, hade en omsättning uppgående till ca 14 MSEK under 2020. Köpeskillingen uppgår till 1 MSEK och förvärvet ska komplettera övriga avsiktsförklaringar som nyligen presenterades.

Bakgrund och motiv
Increasor tecknar LoI avseende förvärv av leverantör inom reparationsprodukterIncreasor presenterade nyligen avsiktsförklaringar där man avser att förvärva två bolag som reparerar telefoner. Nu presenterar man ytterligare ett LoI som ämnar att komplettera övriga förvärv. Bolaget kommer distribuera övriga företag med reparationsprodukter som de ska använda för att reparera och distribuera telefonerna. Tillsammans med övriga två bolag kommer man uppnå stordriftsfördelar med visionen att bli marknadsledande inom köp och sälj av begagnade telefoner.

Säljarna förbinder sig att från och med idag till och med den 31.03.2022, inte direkt eller indirekt förhandla med någon annan part än parterna i detta avtal rörande transaktionen eller någon annan liknande transaktion.

 

Relaterade Artiklar