Telenor inför striktare hållbarhetskrav på leverantörer
Hem LEVERANTÖRER Telenor inför striktare hållbarhetskrav på de största leverantörer

Telenor inför striktare hållbarhetskrav på de största leverantörer

Publicerat av: Redaktionen

Som en del av hållbarhetsarbetet har Telenor infört krav på att de största leverantörerna ska vara anslutna till Science Based Target Initiative, vetenskapligt satta hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet.

I dagsläget handlar det om drygt 100 leverantörer, varav hälften redan har anslutit sig.

Telenors hållbarhetsmål innebär att verksamheten ska vara cirkulär och klimatneutral till 2030. Det långsiktiga målet är att ha nettonollutsläpp senast 2050.

När det gäller de egna utsläppen, det som ofta kallas för scope 1 och 2, har Telenor kommit långt. Det som däremot ger störst påverkan på klimatet är de utsläpp som sker inom scope 3 – i det här fallet leverantörerna. Telenors stora leverantörer har fått information om att de behöver ansluta sig till Science Based Target Initiative är att kunna fortsätta leverera till Telenor och gensvaret har generellt varit bra.

–         Det måste bli ringar på vattnet för att knäcka klimatfrågan. Nu skärper vi kraven på vetenskapsbaserade hållbarhetsmål för företag med de största kontrakten och vi kommer succesivt att utöka kravet till att omfatta fler leverantörer. De som vill jobba med Telenor framöver behöver ta klimatfrågan på stort allvar så det är bara att sätta i gång, säger Åsa Lenhoff, hållbarhetschef på Telenor.

Mindre än en procent är egna utsläpp

Utsläpp från leverantörer är det som ger störst klimatavtryck för Telenor. Telenors egna utsläpp står för mindre än en procent av koldioxidutsläppen.

–         Vi har respekt för att detta innebär ett stort arbete för de företag som ansluter sig till Science Based Target Initiative och vi erbjuder vägledning för att underlätta processen. Parallellt med att vi jobbar för att påverka hållbarhetsarbetet hos våra leverantörer vill vi även underlätta för våra kunder att göra medvetna val hos oss, både på konsument- och företagssidan och vi har en rad initiativ för detta, säger Åsa Lenhoff.

Telenor inför striktare hållbarhetskrav på leverantörer

Åsa Lenhoff, hållbarhetschef på Telenor Sverige

De nya leverantörskraven gäller för samtliga Telenorländer och både lokala och globala leverantörer. Leverantörer av mindre kontrakt är ännu inte omfattade av skallkravet att vara anslutna till Science Based Target Initiative, men de som är det får fördelar i upphandlingar.

Telenor Sverige har varit anslutna till Science Based Target Initiative sedan 2021.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar