Risk för kolmonodixläckage när allt fler eldar i vinter – få vet hur de ska agera
Hem PRODUKTNYHETERSMARTAHEM Risk för kolmonodixläckage när allt fler eldar i vinter – få vet hur du ska agera

Risk för kolmonodixläckage när allt fler eldar i vinter – få vet hur du ska agera

Publicerat av: Redaktionen

Energianvändning och uppvärmning har seglat upp som ett hett samtalsämne under året.

Men trots intresset är kunskapen om kolmonoxid, en farlig gas som kan läcka från installationer för uppvärmning, mycket låg bland svenskarna.

Närmare tre av tio svenskar vet inte vad de ska göra vid händelse av ett kolmonoxidläckage – och närmare fyra av tio uppger felaktiga svar. Det visar en undersökning från Yougov som Netatmo har beställt.

Stigande elpriser har lett till att försäljningen av braskaminer har ökat kraftigt under året, samtidigt som Insamlingsstiftelsen Brandforsk varnat för att avregistrerade eldstäder kan kommas att återtas i bruk. Kolmonoxid är en osynlig, luktlös och mycket farlig gas som kan släppas ut på grund av dåligt installerade eller trasiga bränsleförbränningsapparater såsom eldstäder, gasspisar och värmepannor. Men trots att dessa installationer återfinns i många svenskars hem eller fritidsboenden är kunskapen om hur man ska agera vid ett kolmonoxidläckage låg enligt en Yougov-undersökning från Netatmo.

Totalt uppger 27 procent av svenskarna att de inte vet vad be bör göra om de får kännedom om en kolmonoxidläcka i hemmet. Bland resterande – som uppgivit andra svar än “vet ej”, uppger 39 procent svarsalternativ som inte rekommenderas och som kan öka risken för kolmonoxidförgiftning.

– Att många uppger svar som inte rekommenderas tyder på att man tror att man är medveten om hur man bör agera, även om man inte är det. Faran med detta är om man handlar därefter. När det kommer till en så pass giftig gas som kolmonoxid kan det få förödande konsekvenser, säger Marie Tranchimand, Head of Marketing på Netatmo.

Uppstår en kolmonoxidläcka bör man omgående förflytta sig till frisk luft, vilket innebär att den som är inomhus omedelbart bör gå utomhus. Har man möjlighet att stänga av källan till läckan utan att utsätta sig själv eller någon annan för fara, kan man göra det och därefter omedelbart gå ut. Uppvisar man symptom på kolmonoxidförgiftning bör även larmcentralen kontaktas omgående. Men bara 35 procent av svenskarna uppger att de skulle göra något av detta. Av de som svarat att de skulle göra detta säger 27 procent att de omedelbart skulle gå ut och larma 112, medan 8 procent skulle koppla ur installationen och bege sig ut omedelbart därefter.

– Kolmonoxid är en mycket farlig gas och en förgiftning kan i värsta fall leda till dödsfall. Vår undersökning visar att det finns ett stort behov av ökad kunskap om hur man upptäcker gasen och vad man bör göra om man blir varse att gasen har läckt, säger Marie Tranchimand.

Risk för kolmonodixläckage när allt fler eldar i vinter – få vet hur de ska agera

En jämförelse mellan de skandinaviska länder visar att svenskarna är de med lägst kunskap om hur de bör agera om de blir medvetna om att kolmonoxid läckt. I Norge uppger 62 procent att de skulle lämna lokalen där läckan uppstått och slå larm, jämfört med 56 procent av danskarna och endast 35 procent av svenskarna.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar