Det här är viktigast när vi handlar mat online
Hem UNDERSÖKNING Undersökning: Det här är viktigast när vi handlar mat online

Undersökning: Det här är viktigast när vi handlar mat online

Publicerat av: Redaktionen

Pris, ett brett sortiment och kvalitet ligger i topp när svenskarna rankar vad som är viktigast när de handlar mat online, visar en ny Sifo-undersökning från Mathem.

Vad som prioriteras högst skiljer sig däremot bland de svarande.

De yngsta är mest priskänsliga och kvinnor är i högre utsträckning än män intresserade av ett brett sortiment med hög kvalitet.

Att leveranserna är i tid är det som svenskarna är nöjdast med.

Enligt Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet 2022 uppger drygt en av tio att de handlar mat online.Enligt Svensk Dagligvaruhandels försäljningsbaserade index är det något färre – i genomsnitt 4,4 procent hittills under 2022.

Det som är viktigast när svenskarna näthandlar matvaror är priset, visar Mathems Sifo-undersökning – sex av tio (62%) prioriterar prisnivån. Mest priskänsliga är den yngsta åldersgruppen – åtta av tio (79%) 16-34-åringar lägger störst vikt vid prisnivån. Bland de äldre är de priskänsliga betydligt färre; fem av tio (57%) 35–55-åringar och fyra av tio (43%) 56–79-åringar tycker priset är viktigast.

Näst mest prioriterat är ett brett sortiment (52%) – bland kvinnor är andelen högre (62%) medan endast 40 procent av männen prioriterar sortimentet. Fler kvinnor (58%) än män (40%) tycker även att produkternas kvalitet är viktigt.

Vidare visar undersökningen vad svenskarna är mest nöjda med när de handlar mat online. Flest (79%) är nöjda eller mycket nöjda med att leveranserna anländer i tid. Näst högst rankas produkternas kvalitet där sju av tio (69%) är nöjda eller mycket nöjda, tätt följt av ett brett sortiment (66%). Minst nöjd är man med returprocessen där knappt två av tio (17%) är nöjda eller mycket nöjda, följt av hållbarhetsprofil (31%).

Det här är viktigast när vi handlar mat online– Det är naturligtvis viktigt för oss att veta vad som är särskilt viktigt för de som handlar mat på nätet om vi ska kunna leverera den bästa köpupplevelsen. Här kan vi ändå konstatera att branschen i stort lever upp till konsumenternas prioriteringar, vilket är glädjande – men också att det finns utvecklingspotential på sina håll. Returprocessen exempelvis, är något vi själva ständigt jobbar på att förbättras inom. Eftersom det är så smidigt att handla mat online måste det självklart vara lika smidigt att returnera varor, säger Johan Gertell, sälj och marknadsdirektör på Mathem.

Från undersökningen:

Vad av följande är viktigast för dig när du handlar mat och andra dagligvaror online?

Priserna: 62%
Ett brett sortiment: 52%
Produkterna/kvalitén: 48%
Leveransen kommer i tid: 44%
Smidig navigering: 24%
Orderprocessen: 23%
Servicen vid leverans: 17%
Kundservicen: 14%
Hållbarhetsprofilen (socialt och miljö): 9%
Integriteten och säkerheten: 8%
Snygg hemsida/app: 5%
Returprocessen: 2%

Relaterade Artiklar