Så lite påverkar influencers julhandeln
Hem UNDERSÖKNING Så lite påverkar influencers julhandeln

Så lite påverkar influencers julhandeln

Publicerat av: Redaktionen

En ny studie visar att influencers inte gör någon större skillnad för konsumenternas beslutsfattande.

Faktum är att det till och med kan vara negativt att låta en influencer rekommendera produkter. 

En ny studie från Storyblok, som baseras på svar från 1 000 medverkande, visar att produktrekommendationer från influencers faktiskt kan skada försäljningen under julhandeln.

Analysen visar att konsumenterna är skeptiska till rekommendationer från influencers och att bara 19 % är mer benägna att investera i produkter som rekommenderas av en känd influencer. Faktum är att 24 procent av de tillfrågade säger att de skulle vara mindre villiga att köpa en produkt som marknadsförs av en influencer – något som butikerna nog bör ta hänsyn till.

Studien visar följande:

  • Så lite påverkar influencers julhandelnEn av fyra kunder undviker aktivt att köpa en produkt om en influencer har rekommenderat den.
  • Hela 57 procent säger att det faktum att en influencer uppmuntrar dem att köpa en produkt gör dem mindre benägna att köpa den.
  • Äldre konsumenter är mindre benägna att köpa något om en influencer rekommenderar det. Bara 13 procent av konsumenterna som är äldre än 35 år är intresserade av att få rekommendationer från influencers.
  • Det finns en ökande spridning för vilka plattformar olika åldersgrupper föredrar att köpa från. Konsumenter i åldern 18–24 år säger att mobilen är den viktigaste plattformen när de handlar.

Särskilt män låter sig inte influeras

Föga förvånande visar undersökningen att det finns vissa åldersrelaterade skillnader i hur skeptiska konsumenterna är till influencers. 30 procent av konsumenterna under 35 år säger att de skulle vara mer benägna att köpa en rekommenderad produkt. Men 19 procent i samma åldersgrupp säger att de skulle vara mindre benägna att köpa en rekommenderad produkt.

57 procent av de tillfrågade svarade att de inte bryr sig om rekommendationer från influencers. Och när det gäller kön fanns det en liten skillnad, med 28 procent av männen som avstod från ett köp baserat på en influencers rekommendation, jämfört med 19 procent av de tillfrågade kvinnorna.

Det är intressant att det finns en åldersrelaterad skillnad i konsumenternas köpvanor eftersom människor statistiskt sett spenderar mer pengar på julklappar när de blir äldre.

”Användningen av influencers är ett tveeggat svärd. För även om det kanske tilltalar en yngre publik och lockar dem till ett visst varumärke, kan det samtidigt avskräcka äldre kunder som vanligtvis har större köpkraft. Detta är inte bara ambivalent, det gör också ett stort antal konsumenter mindre benägna att köpa produkter. Och det betonar vikten av att företag förstår sina kunders preferenser och anpassar sin marknadsföring därefter”, säger Thomas Peham, VP of Marketing på Storyblok,

Webbplatsen är fortfarande den viktigaste kanalen

Storyblocks undersökning visar också på en ökande uppdelning mellan de olika marknadsföringskanalerna.

Överlag anses hemsidan vara den mest värdefulla kanalen. I snitt håller 43 procent av konsumenterna med om detta, medan 34 procent anger mobilen som viktigast och 16 procent anger sociala medier. Men det finns också en förskjutning när det gäller ålder, där 36 procent av 18–44-åringarna säger att mobilen är viktigast, 35 procent säger att det är webbplatser och 25 procent pekar på sociala medier.

Som jämförelse är det bara 7 procent av konsumenterna över 45 år som tycker att sociala medier är den viktigaste kanalen. I den här gruppen säger 31 procent att mobilen är viktigast och 51 procent att webbplatser är viktigast.

Och det gör matematiken komplex för företagen, sammanfattar Thomas Peham:

”De olika åldersgrupperna har väldigt olika preferenser när det gäller näthandel och det är dyrt för företagen att inte ta hänsyn till detta. För om man försöker nå en målgrupp med fel budskap kan det faktiskt skada företaget.”

 

Relaterade Artiklar