PostNord Retail Day 2024 – E-handelskartan ritas om och tillväxten tar fart
Hem E-HANDEL PostNord Retail Day 2024 – E-handelskartan ritas om och tillväxten tar fart

PostNord Retail Day 2024 – E-handelskartan ritas om och tillväxten tar fart

Publicerat av: Redaktionen

Även om e-handeln visade en negativ tillväxt på 2 % för helåret 2023 enligt E-barometern så spås nu e-handeln kommit ur sin värsta kris och är på väg mot en ökad tillväxt och ökade paketvolymer framöver.

Andra halvan av 2023 var bättre än början.

Prisfokuserade konsumenter och e-handlare som ställer om till lönsamhet karaktäriserar e-handeln under året.

PostNord Retail Day inleddes med att årsrapporten för E-barometern 2023 presenterades. Apoteksbranschen stod återigen för den största tillväxten på 17 % medan bygghandeln minskade 19 % 2023. Dagligvaruhandeln står ganska still när priser pressas och lågprisalternativ eftersöks.

En spaning från julhandeln och Black Friday är att konsumenterna handlade mer strategiskt och spred ut handeln på flera veckor. Något som även kan vara tacksamt för att få bättre ordning på logistiken och sprida ut paketen och leveranserna på flera dagar. Det kommer vi troligtvis att se även i år.

26 % av Gen Z och Millenials handlar online 2-3 gånger i veckan. Mobile first blir allt mer viktigt både för sajt och betalsätt. Gen Z ställer nya krav och det gäller att hålla koll på dem, det går fortare än vi tror.

En hållbar e-handelsomställning – nya lagförslag ställer nya krav

Redan 2019 lanserades EUs Green Deal. Det finns cirka 25 lagstiftningsförslag om hållbarhet som kommer att ha en stor påverkan på retail och e-handelsföretag. De nya lagarna förväntas träda i kraft från 2025 till 2030. De som kommer att påverka e-handeln mest är:

  • Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – Förordningen om ekodesign för hållbara produkter ska främja utvecklingen av hållbara och cirkulära produkter. Med ett digital product passport ska kunderna få tydligare information om produktens miljöpåverkan för att kunna underlätta att göra mer hållbara val. Troligtvis kommer textil att vara den första branschen det här testas på.
  • Green claims – I dag finns ca 230 märkningar inom EU vilket skapar förvirring för konsumenterna. Genom förslaget ska märkningar regleras genom gemensamma kriterier mot vilseledande miljöpåståenden, så kallad green washing. Existerande miljömärkningar kommer att få hårda krav på sig och gå igenom en godkännandeprocess. Kan vem som helst förstå det ni påstår? Kan ni bevisa det?
  • Right to repair – Förslaget ska främja reparationer av produkter inom tiden för reklamationsrätten. I stället för att man får en ny vara har man rätt att få sin vara reparerad. Sällanköpsvaror ska få ökad livslängd. Medlemsstaterna kommer att behöva skapa en onlineplattform för reparationer för att underlätta för konsumenterna att jämföra olika reparationserbjudanden och hitta lokala reparatörer.
  • Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Det här förslaget syftar till att minska användandet av förpackningar, förebygga och minska förpackningsavfall, öka både återanvändning och materialåtervinning och skapa en marknad för återvunnet material.
  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – Här vill man skapa ett EU-gemensamt ramverk som innebär en skyldighet för företag att visa tillbörlig aktsamhet. Syftet är att motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

De som redan jobbar systematiskt med hållbarhetsfrågor kan få en boost av det. De nya lagförslagen kommer att bidra till mer jämställd konkurrenskraft.

E-handelsanpassade paket för att minska förpackningar

E-com ready är ett projekt finansierat av ASTER (Alliance for Sustainable E-commerce) med bland annat Apotea, Blomsterlandet, Lyko, Amazon och PostNord. Det kommer att släppas en guide för andra e-handlare med tips om effektiviseringar. Det handlade om att minska förpackningsavfallet och använda e-handelsanpassade paket i stället för traditionellt butiksanpassade paket. Till exempel en mascara som levereras i paket om 3. Eftersom det kan sälja slut oerhört snabbt i en e-handel så efterfrågades paket med en större mängd produkter. Det är inte bara en miljöbesparing utan även en tids- och kostnadsbesparing för onödigt emballage. Medarbetarna behöver inte längre packa upp paket i paketen i samma utsträckning, det blev en stor tidsvinst.

Prisstrategierna som ökar lönsamheten

Ett pass handlade om prisstrategier för att öka lönsamheten där Anders Ekman, medgrundare och partneransvarig på Ingrid och John Ekman, grundare Conversionista och Partner på ARC delade med sig ett A/B-test som Kronans apotek gjort för olika fraktavgifter. Att ha gratis leverans är något vi vant konsumenterna vid, även vissa speditörer prisar ut sig för en stor volym. Om man tar för lite betalt för frakt jämfört med vad kunderna kan tänka sig så förlorar man i lönsamhet och om man tar för mycket betalt jämfört med vad kunderna kan tänka sig så förlorar man konvertering.

I caset med Kronans apotek gjordes ett A/B-test på 150 000 beställningar där det för vissa kunder blev en avgift på 19 kr för frakt. Resultatet blev -14 % konvertering i kassan, +2 % omsättning, men +11 % vinstmarginal. Testa för att få data och utvärdera efteråt. Hitta den prisstrategi som passar din verksamhet bäst, tittar man på frakt kan det handla om att både höja och sänka priset för frakt eller gränsen för fri frakt.

Andra prisstrategier som de pratar om är att kolla på om man kan visa den dyraste varan i varukorgen överst för att allt efter det verkar billigt. Man kan även testa med olika ordning på produkter eller fraktalternativ som visas. Eller att inte alltid visa alla fraktalternativ.

Konsumentbeteende i lågkonjunktur

Ett pass handlade om konsumentbeteende i lågkonjunktur. Katarina Graffman, Dr. kulturantropologi pratade om att vi inte är så lojala längre, men när det handlar om identitet är vi fortfarande mer lojala. De varumärken vi använder för att bygga vår identitet.

Under lågkonjunktur tittar kunderna mer på priset. Hon tycker att man ska fokusera på kontaktytorna och förenkla för kunden. När pris blir viktigare kanske hållbarhet blir mindre viktigt. Kolla på just dina kunder. Ha olika perspektiv på kunden hela tiden – små grupper och stora grupper.

Amer Mohammed, futurist, visade sina spaningar på framtidens retail 2028. Han tror att nästa steg från webben till appen blir virtuella assistenter. Generativ AI kommer att leda till virtuella assistenter. De kommer att finnas i våra enheter. I stället för att gå via webb eller app för att få ett svar eller lägga en beställning online så kommer vi bara att be vår virtuella assistent om det. Augmented reality – kommer att vara ett digitalt lager i framtiden. Om man ser ett snyggt plagg på stan så skulle det kunna dyka upp köpställen direkt i glasögonen.

Han tror att Assistent till assistent-kommunikation (A2A) kommer att vara det nya sättet att kommunicera. Han tror även mycket på drönartransporter då batteriteknologin utvecklas snabbt nu. Det kommer att bli viktigt att optimera lager som anpassas till drönarleveranser.

PostNord Retail Day 2024 – E-handelskartan ritas om och tillväxten tar fart

Sammanfattningsvis så ritas e-handelskartan om. Det gäller att ligga nära kunderna och agera snabbt på de behov som finns. Behovet av samverkan och partnerskap är väldigt viktig när kundbeteenden förändras.

Redan nu kan vi boka in 24 september i kalendern när PostNord Retail Day 2024 återvänder med en kvartalsrapport från E-barometern.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar