Så kan PIM hjälpa tillverkare att lyckas inom e-handel
Hem E-HANDEL Så kan PIM hjälpa tillverkare att lyckas inom e-handel

Så kan PIM hjälpa tillverkare att lyckas inom e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Tillverkare idag brottas med en rad nya utmaningar.

Oavsett om de tillverkar jordbruksutrustning, möbler eller läkemedel behöver de hantera ständigt växande produktkataloger, stränga lagkrav och en allt större digital konsumentbas som efterfrågar attraktiva köpupplevelser i alla kanaler.

Därför är effektiv hantering av produktdata affärskritiskt. Inte bara för att säkerställa en smidig onboarding av alltmer omfattande leverantörsdata från flera olika system, utan också för att lyckas anpassa och distribuera produktinformationen till relevanta målgrupper som slutkonsumenter, tredjepartsåterförsäljare eller tillsynsmyndigheter.

Så kan PIM hjälpa tillverkare att lyckas inom e-handelinrivers PIM skapar förutsättningar för tillverkare att effektivisera processerna för e-handel och säkra kvalitén på informationsflödet under hela produktresan, vilket bidrar till att reducera verksamheternas kostnader och öka lönsamheten. Med PIM slipper man använda flera olika dyra system för produkthantering. I stället lagras all information centralt på en och samma plats, vilket säkerställer att produktdatan är uppdaterad och anpassad för samtliga kanaler och konsumentgrupper. Det hjälper tillverkare att stärka sin digitala närvaro, förbättra kundengagemanget och i slutändan driva mer försäljning.

Vilka PIM-funktioner är avgörande för tillverkningsbranschen?

Standardiserade PIM-system är inte utformade utifrån de unika och ständigt föränderliga behov som dagens tillverkare möter. inrivers PIM-lösning innehåller därför anpassningsbara nyckelfunktioner som hjälper tillverkare att ta sina verksamheter till nästa nivå, bland annat:

  • Tillförlitliga datamodeller: Tillverkare behöver flexibilitet för att kunna hantera en mängd olika produktdelar, ritningar, tekniska specifikationer, produktrelationer och mycket mer. inrivers PIM-lösning är byggd med tillförlitliga och utbyggbara datamodeller som säkerställer en tydlig översikt av all den informationen, även för de mest komplexa produktkatalogerna.
  • Smidig integration: Många tillverkare har komplexa digitala miljöer med flera program som behöver samverka för att uppnå framgång. inrivers PIM erbjuder en smidig och genomgående integration mellan alla större operativa mjukvaror, vilket förbättrar hela den tekniska infrastrukturen i verksamheten.
  • Övergripande hantering av tillgångar: Vid framgångsrika B2B-försäljningar är allt från hantering av teknisk dokumentation till hantering av skisser och produktbilder avgörande. I syfte att förse alla slutpunkter med korrekt, uppdaterad och konsekvent information, möjliggör därför inrivers PIM en integrerad hantering av dessa digitala tillgångar. Det bidrar till att tillverkare snabbare kommer in på marknaden och når fler kunder.
  • Hantering av digitala hyllor: Förmågan att analysera och optimera hur ens produkter presterar på olika digitala försäljningskanaler som webbutiker och digitala återförsäljare, är avgörande för de mest konkurrenskraftiga tillverkarna. inrivers PIM erbjuder värdefulla realtidsinsikter om hur konsumenter interagerar med ens produkter genom avancerad digital hyllanalys.
PIM för cirkulära produktresor inom tillverkning

Utöver de växande produktkatalogerna och slutkonsumenternas efterfrågan på alltmer attraktiva shoppingupplevelser online, ställer även de senaste årens hållbarhetsdirektiv nya och högre krav på produkthantering. I dag har tillverkare som prioriterar och investerar i övergången till en cirkulär affärsmodell en tydlig konkurrensfördel på marknaden. inrivers PIM-lösning hjälper kunder att uppnå en mer hållbar verksamhet genom att möjliggöra effektiv hantering av produktinformation vid varje steg av produktresan. Från resursutvinning och design till reparering, avveckling och återvinning. Med hjälp av inrivers PIM kan tillverkare bättre möta kundernas, marknadens och lagstiftningens krav på hållbar och effektiv e-handel. I dag och i framtiden.

 

 

 

Relaterade Artiklar