Tillgänglig e-handel för alla – Strukturerad och inkluderande design
Hem E-HANDEL Tillgänglig e-handel för alla – Strukturerad och inkluderande design

Tillgänglig e-handel för alla – Strukturerad och inkluderande design

Publicerat av: Redaktionen

I den första delen i artikelserien om Tillgänglig e-handel för alla gick vi igenom kundernas behov och lagkrav.

Vi kommer framöver även att titta på genomtänkt frontend och texter som vägleder samt tips för att anpassa och förbättra din sajt.

I den här delen fokuserar vi på inkluderande design och strukturerade flöden och processer.
Inkluderande design

Ett begrepp som knyter an till tillgänglighet är inkluderande design. Inkluderande design handlar om att skapa produkter och tjänster som förstår och möjliggör för människor med olika bakgrunder och förmågor. Exempelvis kön, ålder, språk, ekonomi och geografi. Målet är att tillgodose så många användarbehov som möjligt, inte bara så många användare som möjligt.

Tillgänglig e-handel för alla – Strukturerad och inkluderande designI vissa fall kan man inte undvika särlösningar, men man bör utforma en webbsida för att fungera för så många som möjligt. Att designa för alla där man ser till en bred variation i stället för bara genomsnittet. Det finns många fördelar med en tillgänglig webb som når fler och flera inkluderande funktioner är inget som påverkar funktionen på ett negativt sätt.

På en webbsida kan det handla om att:

  • Inte bara erbjuda traditionella alternativ vid filtrering eller val som ska anges. Tänk efter om du behöver göra ett urval så att du kan inkludera fler konsumenter.
  • Lägga återkoppling på en händelse nära så att den inte missas helt eller är visuellt svag. Till exempel en bekräftelse på att en vara har lagts i kundvagnen.
  • Ha tillräckligt stor fontstorlek med ett läsbart typsnitt och hög kontrast mellan text och bakgrund.
  • Fundera på vilka indelningar som görs på sajten. Kan till exempel en del dam- och herrkläder finnas i en unisexsektion?

Men först och främst handlar det om att erkänna att det kan finnas exkludering, att ta hjälp av andra för att se hur kunder upplever det och identifiera konsumenternas behov. Allt arbete med inkluderande design handlar om samarbete och att kontinuerligt vilja lära sig och förbättra upplevelsen.

Googles rankning

För Google är användarupplevelse en viktig rankningsfaktor. Ett tydligt och enkelt språk kommer även att göra det enklare för användarna att hitta rätt, vilket kommer att leda till ökad trafik och då även högre rankning. En sak som vägs in är om innehållet är mobilanpassat så att användare på mobila enheter kan visa sidan enklare. Det tittas även på om innehållet läses in snabbt. Man brukar prata om att webbsidor som jobbar med att vara mer tillgängliga för alla ofta rankar bättre eftersom de har stort fokus på användarnas upplevelse.

Strukturera flöden och processer

Det är inte bara sidorna på en webbplats som ska vara tillgängliga, det är bra att lägga tid på att strukturera flöden och processer så att de blir så tillgängliga och lättanvända som möjligt. För e-handeln handlar det till exempel om:

  • Köpprocessen – Är det enkelt att förstå delarna i köpprocessen? Är det något som kan förtydligas eller förenklas? Ser man alla avgifter snabbt eller krävs det att man kommer till absolut sista steget i kassan för att se totalsumman? Presenteras villkoren tydligt?
  • Returprocessen – Förklaras returprocessen bra innan köpet? Är det enkelt att förstå hur man kan returnera efter att varan levererats? Kan man följa var i processen en returnerad produkt är? Förklaras skillnaden mellan retur och reklamation och de olika avgifterna?
  • Processen för kundtjänst och support – Det är viktigt att göra kundtjänst och support tillgängligt för användare. Vilka kanaler används, finns det flera som passar olika behov? Är det tydligt när man kontaktar olika nummer och kanaler? Hur sker återkoppling och uppföljning?

Det är viktigt att få med hela organisationen när man ska jobba med att få sin e-handelslösning mer tillgänglig. Det är en lagsport där alla måste jobba tillsammans mot samma mål. Prata före ni bygger för att bygga rätt från början. I nästa del kommer vi att titta på genomtänkt frontend och texter som vägleder.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar