TikTok-förbud kan få konsekvenser för hela techvärlden
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR TikTok-förbud kan få konsekvenser för hela techvärlden

TikTok-förbud kan få konsekvenser för hela techvärlden

Publicerat av: Redaktionen

Adam Marré har en bakgrund från den amerikanska militären och arbetat 12 år inom FBI.

Idag är han Chief Information Security Officer på Arctic Wolf och har flera synpunkter på konflikten mellan USA och TikTok.

Vad skulle ett stopp för TikTok betyda?

– Ett amerikanskt förbud mot TikTok kan få omfattande internationella konsekvenser, inte minst att spänningarna mellan USA och Kina stiger. Det kan också bli vägledande för andra västländer som väljer att följa USA:s exempel, säger Adam Marré.

 Han fortsätter:

– Den här typen av riktat förbud visar att USA och västvärlden är redo att införa striktare åtgärder mot Kinas tekniska närvaro, vilket skulle kunna påverka flera kinesiska plattformar. Det kan också driva på en teknologisk splittring mellan de två nationerna respektive regionerna. Förhållandet mellan USA och Kina är redan är ansträngt kan ytterligare försämras, då det kan uppfattas som att USA agerar aggressivt för att begränsa Kinas teknologiska och geopolitiska inflytande. Att TikTok nu står i fokus speglar också den oro som finns i USA och Väst för att kunna bibehålla ett strategiskt övertag gentemot Kina, speciellt inom tekniksektorn.

Istället för förbud: EU fokuserar på spelregler för internetjättarna

EU:s digitaltjänstelag (Digital Services Act) som nyligen trädde i kraft syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och lika villkor skapas för företag. Det ska även bli lättare att ta bort olagligt innehåll. Förutom digitala marknadsplatser, plattformar för delning av innehåll och liknande digital närvaro, är lagstiftningen också avsedd att reglera appar för sociala nätverk.

TikTok-förbud kan få konsekvenser för hela techvärlden

Adam Marré har en bakgrund från den amerikanska militären och arbetat 12 år inom FBI.

– Konsekventa regler som gäller för leverantörer från alla ursprungsländer kan bli ett mer effektivt alternativ på sikt. Men bara om reglerna inte begränsar yttrandefriheten för mycket – något som konsumentföreträdare redan har varnat för – och om efterlevnaden av riktlinjerna kan övervakas samt överträdelser bestraffas, säger Adam Marré.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar