Hem GAMINGE-SPORT ESL och DreamHack i treårigt avtal om medierättigheter med Brasiliens ledande mediebolag

ESL och DreamHack i treårigt avtal om medierättigheter med Brasiliens ledande mediebolag

Publicerat av: Redaktionen

Modern Times Group MTG AB:s (publ) (”MTG”) portföljbolag ESL och DreamHack har i dag offentliggjort ingåendet i ett tre år långt avtal om medierättigheter med Brasiliens ledande mediebolag Globo och Omelete.

ESL och DreamHack i treårigt avtal om medierättigheter med Brasiliens ledande mediebolag 3Partnerskapet syftar till att tillgängliggöra Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) på portugisiska till den stora brasilianska fanbasen för spelet. Som del av avtalet så kommer alla turneringar inom ESL Pro Tour för CS:GO – inklusive ESL Pro League, ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters & DreamHack Open – sändas på portugisiska via de respektive mediekanalerna Globo och Omelete.

Globo är en av de ledande mediekanalerna i Brasilien och når med sin räckvidd i linjär-tv 99,6 % av landets befolkning och cirka 98,6 % av landets kommuner.

Globo når 85 % av den brasilianska befolkningen som har tillgång till internetuppkoppling vilket gör deras dotter-kanaler G1, Gshow samt globoesporte.com marknadsledande i sina respektive kategorier. Genom att nå över 100 miljoner människor på dagsbasis genom sina linjära och digitala tjänster har Globo blivit en global spelare inom content från och för den brasilianska marknaden.

Med start i Kv1 2020 och kommande tre år kommer alla ESL Pro Tour-turneringar för CS:GO tillgängliggöras till den omfattande CS:GO-communityn via Globo och Omeletes linjära och digitala kanaler. De ledande CS:GO-turneringarna från ESL och DreamHack kommer att sändas på portugisiska av SporTV3, Globos huvudsakliga och ledande multisport-kanal för linjärtv-distribution, emedan Omelete i och med avtalet erhållit rättigheterna att sända alla tävlingar digitalt(online.

Relaterade Artiklar