Barium ”Digital transformation på frukostmenyn”
Hem EVENT Barium ”Digital transformation på frukostmenyn”

Barium ”Digital transformation på frukostmenyn”

Publicerat av: Redaktionen

Barium bjuder in till frukostseminarier i såväl Göteborg som Stockholm. Ämnet är Digital transformation inom retail.

Barium ”Digital transformation på frukostmenyn” 2IT-Retail.se kontaktar Tobias Andersson, COO på Barium, för att få veta mer om hur deras tankar går kring digitalisering, handelns utmaningar och de kommande frukosteventen som de arrangerar. I Stockholm är det den 13 mars som gäller och i Göteborg den 21 mars.

Många möjligheter och stora utmaningar

Vår första fråga är vilken som är den enskilt största utmaningen för handeln när det gäller digital transformation?

”Ökad konkurrens och utslagning inom retail har skapat en enorm press på att anpassa sig och att digitalisera och framtidssäkra sina processer. Samspelet mellan IT och Verksamhet är väldigt viktigt och ställer också krav på visuella, användarvänliga verktyg som gör det enkelt att förändra sina processer när det krävs”, svarar Tobias.

Han och hans kollegor har länge och framgångsrikt hjälp kunder såsom Apoteket, Kicks, IKEA med flera. Ett av Bariums fokusområden, oavsett bransch, är att skapa ett smidigare IT-stöd för verksamheten där deras behov bemöts på ett tydligare sätt. Kort sagt kan man säga att de som arbetar i verksamheten bäst vet vad som händer i kunddialogen och snabbast kan identifiera vilka funktioner som behövs i IT-miljön.

Vi ligger före i privatlivet

Upplever ni att kunderna ser möjligheterna i den nya tekniken?

”I Norden vill vi ofta se oss själva som att vi ligger i bräschen för den digitala transformationen, det är tyvärr inte helt sant. Vi har en vana av att anamma teknik i det privata livet men svårare i det professionella. En av anledningarna kan vara att vi inte riktigt ser möjligheterna som det kan medföra och istället fokuserar på det som vi är bekväma med. Även om det är långa mailslingor och Excel-dokument som kompletterar gamla system eller manuella processer”, förklarar han.

”I dag är i stort sett alla rörande överens om att mjukvara är en nödvändighet för de flesta branscher. Det gäller speciellt för företag och organisationer som vill utveckla, effektivisera och expandera sina verksamheter. Begrepp som digitalisering och AI understryker den här beskrivningen. Visst handlar det om förändringar av processer, affärsmodeller, sortiment, organisationer och attityder, men utan mjukvara i botten går det inte att genomföra de förändringarna”, fortsätter Tobias.

Det behövs en Low Code-plattform

Bariums recept för att lösa de utmaningar som digitaliseringstransformationen utgör heter Low Code. Det gör det möjligt att skapa skräddarsydda applikationer med hjälp av visuella verktyg, färdiga mallar, ramverk och driftsmiljöer. Low Code gör det möjligt för icke-utvecklare att avlasta IT genom att bygga enklare applikationer utan att skriva kod, eller för professionella utvecklare att 10-faldiga sin produktivitet genom att slippa tänka på drift, integration, säkerhet, förvaltning, gränssnitt och support.

”På mindre än 10 månader kunde till exempel Apoteket rulla ut sju nya applikationer till verksamheten och samtidigt stänga ner två gamla system!”, säger Tobias nöjt.

Low ska översättas till lite och då förstår vi att begreppet står för ”Lite kod”. Väldigt förenklat kan vi säga att man skapar sin applikation genom att via ett grafiskt gränssnitt välja olika färdigprogrammerade funktioner som utför det som man har behov av i sin applikation. Dessa funktioner sätts enkelt samman till en färdig lösning som sedan på ett smidigt sätt kan produktionssättas. Det kan liknas vid att bygga figurer med Legobitar som har olika form och färg. Genom att utvecklingstiden blir betydligt kortare, jämfört med traditionell systemutveckling, ökar produktiviteten.

Erbjuder en intressant start på dagen

Barium kommer alltså att arrangera två frukostseminarium med rubriken ”Den digitala transformationen inom retail”. Vi ber Tobias att berätta om bakgrunden till den satsningen.

”Hoppar du inte på tåget nu kommer du att förlora mot dina konkurrenter som anammar ny teknik och nya lösningar för att effektivisera sina verksamheter. Inte bara på sista raden i resultaträkningen, kompetenta personer kommer dessutom att lämna för dina konkurrenter”, förklarar han.

”Vi vill ge besökarna en inblick i både möjligheter och utmaningar avseende digital transformation inom retail. Dessutom kommer vi att presentera konkreta exempel från organisationer som har genomfört stora digitala förändringar och visa vilka positiva resultat de har kunnat se”, avslutar Tobias Andersson engagerat.

Det verkar bli två mycket intressanta frukostseminarier där besökarna kommer att få lyssna till Susanne Lindgren och Helena Jansson, seniora verksamhetskonsulter, från Evrys Retail & Logistics Competence Center. De kommer att presentera den digitala transformationen i ett retail-bolag samt redogöra för trender, lärdomar och möjligheter ur ett processperspektiv.

På Apoteket sker ett kontinuerligt förbättringsarbete. När behovet uppstod att modernisera system och processer för felexpediering, egeninspektioner, produktreklamationer samt hitta en digital lösning för att göra ”Kundrundan” – en daglig kontroll av alla 394 butiker kom Barium in i bilden. Hör Vicki Tomas berätta om arbetet bakom att digitalisera dessa processer och hur Apoteket resonerade från behov till internt kravarbete, utveckling och implementering.

Vicki kommer även att presentera hur Apoteket har kunnat digitalisera processer som tidigare har stöttats av bristfälliga system som behövde kompletteras med Excel, mail eller andra manuella processer.

Det känns som att Barium bjuder in till en bra start på dagen i såväl Stockholm som i Göteborg.

Anmäl dig här.

Läs mer om frukostseminariet i Stockholm här. 

Läs mer om frukostseminariet i Göteborg här. 

 

Relaterade Artiklar