Växande onlinehandel måste skydda sig mot driftstopp
Hem E-HANDEL Växande onlinehandel måste skydda sig mot driftstopp

Växande onlinehandel måste skydda sig mot driftstopp

Publicerat av: Redaktionen

Driftstopp och förlorad data tillhör de allvarligaste hoten mot handelns utveckling. De kostar företagen miljontals kronor och kan få ödesdigra konsekvenser för deras varumärken.

Växande onlinehandel måste skydda sig mot driftstopp 1

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam

Att säkra driften blir allt viktigare, något som är uppenbart när det är e-butikerna som står för hela försäljningstillväxten för all handel bortsett från livsmedel.

Enligt den senaste e-barometern inträffade denna brytpunkt under första halvåret i år. Vi befinner oss mitt i en historisk förändring när de fysiska butikerna inte längre ser någon tillväxt alls. Detta gäller i synnerhet för elektronik och mode där omsättningen ökar mest – men alltså inte i fysiska butiker. Trenden lär fortsätta eftersom konsumenterna blir allt mer vana vid att använda datorer och mobiler till, ja, till i princip allting.

Att handla genom mobilen är idag enklare än att ta sig till en fysisk butik, e-butiken är tillgänglig dygnet runt och kan nås var konsumenten än befinner sig. Den kan hålla lägre priser och ge bättre information om produkterna.

Allt detta innebär naturligtvis att handeln som helhet blir mer beroende av att tekniken fungerar. Ett växande akut problem är att tekniken krånglar ibland. Enligt Veeams Availability Report tidigare i år (1 000 IT-ansvariga på internationella storföretag i 24 länder tillfrågades) kostar oplanerade driftavbrott företagen ungefär 175 miljoner kronor. 75 procent av de nordiska företagen svarar att sådana driftstopp negativt påverkar deras möjligheter att genomföra den digitala transformationen, alltså att sälja varor eller erbjuda tjänster digitalt.

Det säger sig självt att e-butiker som får driftavbrott tar stor skada. Och det är inte ovanligt att det är precis vad som ofta händer när de utsätts för anstormningar och tryck från konsumenterna. För onlinebutiken innebär det att befintliga kunder inte kan beställa det de vill ha utan kanske går till en konkurrent, att potentiella kunder inte tar steget till att bli betalande kunder och, inte minst, att butikens trovärdighet tar skada. Den får rykte om sig att vara långsam och opålitlig. En trovärdighet som kanske tagit flera år att bygga upp kan raseras på några minuter. Även ett driftstopp på bara någon kvart kan ge stor skada.

Driftstörningar sker dels därför att många företag inte har tillräcklig teknisk kapacitet, men också till följd av hackerattacker som ofta är svåra att skydda sig emot.

Därför är det livsviktigt för onlinebutiker att utveckla och använda en så effektiv strategi kring driftsäkerhet som möjligt. De behöver både ett kraftfullt skydd mot attacker och möjligheter att skala upp sin kapacitet inför de stora shoppingdagarna. Inte minst krävs en rutin för hur företaget ska ta sig igenom ett driftstopp med minsta möjliga skada. Det är därför viktigt att kontinuerligt göra säkerhetskopior av all affärskritisk information – åtminstone var femtonde minut. Självklart ska de lagras utanför nätverket så de verkligen är säkra.

Lika viktigt är att ha rutiner för att återställa systemen. Ett kraschat system bör vara igång igen inom 15 minuter. Då minskar risken för förlorade affärer och, kanske främst, för att företagets goda rykte ska gå förlorat.

Vi lever allt mer digitala liv där vi förväntar oss att alla tjänster, från socialt umgänge till shopping, ska finnas tillgängliga när det passar oss. De företag som är förberedda för alla typer av scenarion, även de värsta, är de som kommer att vinna i det långa loppet.

Av Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam

Relaterade Artiklar