Var tredje svensk överväger att säga upp ett eller flera abonnemang för streamingtjänster – den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor
Hem UNDERSÖKNING Var tredje svensk överväger att säga upp ett eller flera abonnemang för streamingtjänster – den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor

Var tredje svensk överväger att säga upp ett eller flera abonnemang för streamingtjänster – den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor

Publicerat av: Redaktionen

Under lågkonjunktur ökar priskänsligheten överlag, och streamingtjänster är inget undantag.

Enligt konsultföretaget Simon-Kuchers globala undersökning om streamingtjänster sparar folk i Sverige nu även på sina abonnemang.

Även om konsumenterna streamar mer än under föregående år, överväger var tredje användare att säga upp sina befintliga abonnemang.

Dessutom sjunker betalningsviljan för enskilda abonnemang till 125 kr jämfört med 130 kr föregående år.

Hela 33 procent av streaminganvändarna vill säga upp ett abonnemang nästa år, enligt Simon-Kuchers senaste globala undersökning om streamingtjänster. De främsta anledningarna är önskan att spara pengar (45 procent), att abonnemangen inte är prisvärda (30 procent) och att man har för många abonnemang (27 procent).

Streaminganvändare vill spara pengar

“Sverige har, jämfört med andra marknader, en av största minskningen av den totala budgeten för streamingabonnemang, en nedgång på 25 procent jämfört med föregående år”, berättar Andreas Jonason, Sverige-vd på Simon-Kuchers Stockholmskontor. “Trenden är tydlig: streaminganvändarna i Sverige drar ner på sina abonnemang.”

Konsumenternas betalningsvilja har minskat från att ligga mellan 100 och 130 kronor till att nu ligga mellan 80 och 125 kronor för ett abonnemang. Den totala budgeten för streamingabonnemang har sjunkit till 250 kronor.

Konkurrensen ökar

I genomsnitt har streaminganvändare i Sverige två abonnemang. 48 procent av de tillfrågade säger att de först skulle säga upp ett befintligt abonnemang innan de skaffar ett nytt. “Konkurrensen mellan olika streamingleverantörer ökar under lågkonjunkturen och hindren för att locka nya streamingkunder blir allt högre”, sammanfattar Andreas Jonason.

Pris och brett utbud är de viktigaste köpkriterierna

Hur vinner man nya kunder i Sverige? Enligt studien lägger konsumenterna först och främst vikt vid priset (80 procent), därefter vid ett brett utbud av innehåll (77 procent). “Prissättning blir allt viktigare, särskilt på en marknad präglad av hög inflation. Alla streamingföretag bör prioritera hur de jobbar med prissättning, promotions och lojalitetsprogram mot olika kundsegment”, menar Andreas Jonason.

Streamingkonsumtionen ökar

Var tredje svensk överväger att säga upp ett eller flera abonnemang för streamingtjänster – den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor

Även om kunderna blir allt mer priskänsliga och i högre utsträckning avslutar sina streamingabonnemang, finns det fortfarande anledning för streamingleverantörerna att vara optimistiska. 33 procent av konsumenterna uppgav att deras streamingkonsumtion hade ökat jämfört med föregående år. Användarna streamar i genomsnitt 11 timmar per vecka, vilket är en uppåtgående trend jämfört med föregående år. “Trenden indikerar att streaming blir en allt mer betydande del av vardagen“, hävdar Andreas Jonason.

En differentierad prisstrategi behövs

Simon-Kuchers undersökning om streamingtjänster visar en intressant förändring av den svenska marknadens användaresegment. Andelen prisfokuserade användare (34 procent av totala marknaden) har ökat på bekostnad av prisvärdes- och värdefokuserade användare (som står för 45 procent respektive 20 procent av marknaden). “Det är nu viktigare än någonsin att streamingföretagen implementerar en differentierad strategi för sina erbjudanden som tillgodoser de varierande behoven som finns hos segmenten, samtidigt som de arbetar med prissättning för att förbli lönsamma och konkurrenskraftiga”, sammanfattar Andreas Jonason.

Nyckeltal från studien:
  • Andelen priskänsliga streaminganvändare ökar: Den totala budgeten för streaming sjunker från 300 kronor till 250 kronor.
  • 33 procent av streaminganvändarna i Sverige planerar att säga upp ett streamingabonnemang under det kommande året.
  • 33 procent av användarna säger att de streamar mer nu än föregående år, och svenskarna har i genomsnitt två abonnemang.
  • De främsta anledningarna till uppsägning av abonnemang är att man vill spara pengar, att abonnemangen inte är prisvärda och att man har för många abonnemang.
  • 48 procent skulle säga upp minst ett befintligt abonnemang innan de skaffade ett nytt.
  • “Pris och brett utbud” anges som de viktigaste köpkriterierna.

*Om studien: Simon-Kuchers studie Streaming Study 2023 genomfördes med datainsamling i maj 2023 av Simon-Kucher i samarbete med det oberoende marknadsundersökningsinstitutet Cint. 11 910 konsumenter i 12 länder världen över (Sverige: n= 975) tillfrågades om bland annat sitt streamingbeteende, innehållspreferenser och betalningsvilja. Informationen i pressmeddelandet hänvisar till resultaten av studien i Sverige.

Ytterligare eller mer djupgående studieresultat kan lämnas på begäran.

Relaterade Artiklar