SHEIN ökar investeringarna till 70 miljoner dollar fördelat under en femårsperiod för att stärka leverantörskedjan
Hem E-HANDEL SHEIN ökar sina investeringarna till 70 miljoner dollar fördelat under en femårsperiod för att stärka leverantörskedjan

SHEIN ökar sina investeringarna till 70 miljoner dollar fördelat under en femårsperiod för att stärka leverantörskedjan

Publicerat av: Redaktionen

SHEIN, en global e-handlare för mode, skönhet och livsstilsprodukter, har meddelat att de kommer att investera 70 miljoner dollar under de kommande fem åren för att stärka sitt ekosystem av tredjepartsleverantörer inom tillverkningssektorn, samt arbetarna inom detta.

Den nya investeringen på 55 miljoner dollar bygger på SHEIN:s tidigare investering på 15 miljoner dollar i Supplier Community Empowerment Program (SCEP), som annonserades 2022.

Genom dessa investeringar syftar företaget till att stärka ansträngningarna för att kontinuerligt omvandla traditionella produktionsmodeller med hjälp av teknologiska framsteg, erbjuda kompetensutveckling för arbetare, förbättra anläggningar samt erbjuda tjänster för samhällena inom ekosystemet av leverantörer.

Omvandla leverantörskedjans traditionella modeller

SHEIN ökar investeringarna till 70 miljoner dollar fördelat under en femårsperiod för att stärka leverantörskedjan

SHEIN är byggt på en grund av innovativa metoder – produktion på begäran som uppfyller faktiska marknadsbehov, minskar produktionsspill och möjliggör låg lagerhållning med målet att föra leverantörskedjebranschen in i en modern tid.

SHEIN:s målsättning att göra mode tillgänglig för alla är beroende av en starkare leverantörskedja. Som en ledande aktör inom branschen strävar SHEIN efter att dela med sig av sina viktigaste lärdomar, bästa metoder, innovativa affärsmodeller och agila produktionsmetodik till branschen.

För att stödja detta mål har SHEIN byggt sitt första Center for Innovation inom produktion av klädesplagg (CIGM) för att stärka sin globala leverantörskedja inom tillverkning och skapa ett mer hållbart ekosystem för produktion med hjälp av en smidig produktionsmetodik, agila processer och applikationer, baserat på SHEIN:s branschledande affärsmodell för produktion på begäran. CIGM är SHEIN:s praktiska åtagande för att höja branschen genom forskning och utveckling, etablera de bästa metoderna inom agil och smidig produktion samt förmedla viktiga lärdomar till SHEIN:s leverantörer inom tillverkning för att driva organisations- och processomvandling. Spridd över 58 450 kvadratmeter kommer CGIM att finansieras med uppskattningsvis 40 miljoner dollar under fem år för forskning och utveckling av innovativa lösningar för en smidig produktion. Detta inkluderar avancerade produktionshanteringssystem och applikationer, såsom användning av Automated Guided Vehicles (AGV) för att främja automation och effektivitet i hela produktionsprocessen.

Utbildning och kompetensutveckling

SHEIN är engagerade i att främja kunskapsnivån av nya tekniker bland nya generationer genom att ge dem den senaste informationen och färdigheterna. CIGM kommer att fungera som en central för kunskapsöverföring och utbildning inom SHEIN:s egna koncept och nya modeller för att stödja transformation på olika nivåer och milstolpar inom branschen. På sikt kommer utbildningen även att utökas för att erbjuda teoretiska och praktiska tillämpningar till SHEIN:s produktionshubbar runt om i världen.

Under 2022 genomförde SHEIN över 380 utbildningssessioner för arbetare inom leverantörskedjan. Ämnena omfattade företagsledning, organisationsstruktur och affärsprocesser, såsom kvalitetsinspektioner och kvalitetssäkringscertifieringar som erbjuds av tredje parter som Intertek och SGS. I år kommer SHEIN att genomföra över 480 utbildningssessioner för arbetare inom leverantörskedjan och inkludera workshopkurser som fokuserar på smidiga produktionsmodeller.

”Under de senaste tio åren har SHEIN varit ledande inom omvandlingen av modeindustrin genom att främja vår innovativa affärsmodell för produktion på begäran, som minskar överflödig produktion och skapar mervärde för våra kunder, branschen och samhället som helhet”, säger Tony Ren, SHEIN:s general manager för leverantörskedjan. ”SHEIN kommer att fortsätta sträva efter att stärka modeindustrin genom att använda toppmodern innovationsutforskning, forskning och utbildning.”

Förbättring av anläggningar

Utöver att stärka SHEIN:s tillverkningsleverantörer för att uppnå sina innovationsmål genom teknik och utbildning, investerade SHEIN 15 miljoner dollar i SCEP i december 2022 för att hjälpa till att uppgradera hundratals fabriker inom sin leverantörskedja. Hittills har 31 fabriker genomgått förbättringar, uppgraderingar och expansion, vilket nu täcker en yta på 97 000 kvadratmeter (över 1 miljon kvadratfot). SHEIN kommer att fortsätta dessa insatser och siktar på att slutföra uppgradering och expansionsarbete för ytterligare 100 fabriker år 2023 och upp till 300 fabriker inom fyra år.

Tillhandahålla tjänster för samhället

SHEIN kommer också att investera 10 miljoner dollar för att tillhandahålla tjänster för samhällena inom leverantörskedjans ekosystem, inklusive boende- och livsstilsfaciliteter för arbetare. Dessa boendealternativ kommer även att inkludera mångsidiga idrotts-, rekreation- och fritidsutrymmen samt personalmatsalar, och kommer att vara gratis för arbetare på fabriker som exklusivt tillverkar SHEIN-produkter. Under de kommande tre åren kommer dessa nya och förbättrade boendemöjligheter att göras tillgängliga för över 40 000 arbetare och beräknas täcka en yta på över 270 000 kvadratmeter (ungefär 2,9 miljoner kvadratfot).

SHEIN har också avsatt över 5 miljoner dollar under de kommande fem åren för att bygga och bemanna 60 förskolor som kommer att finnas för barn i åldrarna 5 till 16 år till arbetare på SHEIN:s leverantörsfabriker. Företaget siktar på att öppna 10 förskolor under 2023 och kommer fortsätta finansiera uppskattningsvis 216 000 dollar årligen för att driva alla förskolorna. Förskoleverksamhet kommer att erbjudas kostnadsfritt för arbetare på SHEIN:s leverantörsfabriker.

Dessa nya initiativ stödjer och stärker leverantörskedjan i deras arbete enligt SHEIN:s program för ansvarsfull leverantörsanskaffning (SRS), som syftar till att säkerställa att de anställda hos deras leverantörer behandlas rättvist och med respekt i säkra och bekväma arbetsmiljöer. Som en del av SRS-programmet kommer alla kontrakterade tillverkningsleverantörer överens om att följa SHEIN:s uppförandekod, som är anpassad till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och lokala lagar och förordningar, och omfattar standarder för hälsa och säkerhet, miljö- och energistandarder samt mänskliga rättigheter. SHEIN implementerar systematisk hantering av leverantörskedjan och samarbetar med oberoende tredjepartsorganisationer, såsom Intertek, TUVR och SGS, för att genomföra oanmälda revisioner av dessa faciliteter.

Adam Whinston, Global Head of Environmental and Social Governance (ESG) på SHEIN, säger: ”Leverantörsgemenskapen är grunden för den hållbara utvecklingen av mode-ekosystemet, och SHEIN kommer att fortsätta sina ansträngningar för att stärka denna grupp, fördjupa branschens innovationsförmåga och främja produktion på begäran och smidiga produktionsmodeller för en mer hållbar bransch.”

Relaterade Artiklar