Hem GAMINGE-SPORT Reviderade förslag för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

Reviderade förslag för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

Publicerat av: Redaktionen

I dag remitteras vissa justeringar i det förslag om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder som har varit på remiss till den 8 maj 2020.

Reviderade förslag för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19 3Justeringarna innebär att de tillfälliga begränsningarna tydligare riktas mot de särskilt riskabla spelformerna, dvs. onlinekasino och värdeautomater.

– Vi vet att onlinekasino har en särställning när det gäller kopplingen till spelproblem och med det nya förslaget tydliggörs att olika spel innebär olika risk, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det justerade förordningsförslag som i dag går ut på remiss t.o.m. den 5 juni innehåller förslag om att

– insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
– det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
– bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen föreslås träda ikraft den 2 juli och upphöra att gälla vid utgången av år 2020.

Relaterade Artiklar