Hem GAMINGE-SPORT Öppet brev från BOS – Nya spelrestriktioner lämnar oklara direktiv

Öppet brev från BOS – Nya spelrestriktioner lämnar oklara direktiv

Publicerat av: Redaktionen

Bara någon dag efter att socialförsäkringsministerns tillfälliga restriktioner trädde i kraft står det klart att spelbolagen har tolkat den nya förordningen på väldigt olika sätt.

Öppet brev från BOS - Nya spelrestriktioner lämnar oklara direktiv 2

Nya spelrestriktioner lämnar oklara direktiv

Det kaos som spelbranschen varnade för har nu inträffat, en följd av ett förhastat och svagt underbyggt förslag. Vi vädjar nu till Spelinspektionen att klargöra för branschen vad som gäller avseende insättningsbegränsningarna.

Nyligen fick det statskontrollerade bolaget ATG kritik i Expressen för hur de tolkat den nya förordningen. De flesta av spelbolagens jurister som jag talat med är av uppfattningen att förordningen är ogenomarbetad och undermåligt skriven, vilket lett till att aktörer tolkat förordningen olika. Vi var många som varnade för att åtgärder, vilka inte utgick från fakta och noggranna konsekvensanalyser, riskerade att leda till en förvärrad situation för såväl de licensierade bolagen som för deras kunder. Fler miljonböter kan komma att delas ut och fler kunder kommer med säkerhet att vända sig till den olicensierade marknaden.

Den 2 juli trädde omfattande förändringar i kraft på den svenska spelmarknaden, baserade på direktiv från ansvarig minister Ardalan Shekarabi. Den nya förordningen fick kraftig och enhällig kritik av såväl privata som statliga spelbolag i båda remissiomgångarna. Även Spelinspektionen, som är satt att tillse att förordningen följs, hade flera invändningar. Bland annat mot den extremt korta tid som gavs till spelbolagen för att implementera de omfattande förändringarna och risken för en minskad kanalisering.

Det kaos som spelbranschen, liksom andra experter, varnade för har nu inträffat. Det är tekniskt svårt att särskilja produkterna på en plattform som ämnar uppfylla kraven på både en bra spelupplevelse samt ett högt konsumentskydd. Av rädsla för fler miljonböter har de flesta bolag tvingats hantera de nya restriktionerna genom att sätta en gräns på alla produkter, trots att sport och hästar inte omfattas av förordningen. När bolag implementerar brett skilda lösningar som samtliga verkar ligga inom lagens gränser frågar sig vän av ordning, vad är det egentligen som gäller?

Vi avundas inte Spelinspektionen, som inte själva stödde förändringarna, men dessvärre är det nu deras uppdrag att mycket skyndsamt klargöra vad som gäller avseende insättningsbegränsningarna. Vi i branschen verkar för en fortsatt hållbar spelmarknad och ett starkt konsumentskydd, men det är svårt när förhastade förslag som ger motsatt effekt nu förbryllar en hel bransch.

Vårt budskap har alltid varit tydligt; restriktioner och åtgärder måste bygga på väl underbyggd fakta och genomarbetade konsekvensanalyser, annars riskerar klockan att vridas tillbaka till hur det såg ut innan omregleringen. Vi står nu i en situation där varken de privata eller de statskontrollerade bolagen vet hur de ska agera och det är uppenbart att olika aktörer tolkar den nya förordningen på olika sätt. Frågan är vem som egentligen vinner på detta förutom de bolag som står utanför licenssystemet?

Mot bakgrund av ovan ser spelbranschen fram emot Spelinspektionens förtydligande gällande tolkningen av den nya insättningsbegräsningen.

Relaterade Artiklar