Ny statistik för svensk detaljhandel

Detaljhandeln går igenom en strukturomvandling.

Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar branschen i grunden. För att kunna fatta rätt beslut krävs bland annat träffsäker och djuplodad statistik över branschens tillväxt. Det är med anledning av detta som HUI Research, med hjälp av finansiering från Handelsrådet, till hösten kommer att lansera ett nytt försäljningsindex för detaljhandeln.

HUI Research och Statistiska Centralbyrån (SCB) har under cirka 15 års tid producerat och publicerat Detaljhandelsindex (DHI) som löpande mäter detaljhandelns försäljningsutveckling. DHI blev snabbt verktyget för detaljister att jämföra sin försäljningsutveckling mot, analytiker att följa branschens utveckling och för forskare att studera detaljhandelns säsongsmönster och marknadstrender.

Under 2019 har HUI valt att påbörja utvecklingen av ett nytt kompletterande försäljningsindex och ett nytt samarbete med SCB har inletts för att producera statistik där större hänsyn tas till e-handelns allt större betydelse.

– Det nya försäljningsindexet tar bättre hänsyn till digitaliseringens inverkan på detaljhandeln och ger handeln ett mer relevant facit över utvecklingen i handelns olika delbranscher, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Det nya försäljningsindexet är framtaget med hjälp av finansiering från Handelsrådet.

– Att korrekt och lättöverskådligt beslutsunderlag tas fram är något som gagnar hela branschen. Förhoppningen är att den nya statistiken ska användas för forsknings- och innovationsprojekt av en bred palett av handelns intressenter säger Andreas Hedlund, vd på Handelsrådet.