Är teknologi nyckeln som kan få detaljhandeln att behålla sin personal?
Hem DETALJHANDEL Är teknologi nyckeln som kan få detaljhandeln att behålla sin personal?

Är teknologi nyckeln som kan få detaljhandeln att behålla sin personal?

Publicerat av: Redaktionen

Den höga personalomsättningen inom detaljhandeln är en av branschens sämst bevarade hemligheter.

Historiskt sett har personalomsättningen hållit sig på en relativt konstant och väldigt hög nivå, och det finns få indikationer på att den kommer att sjunka på ett övergripande plan.

För närvarande skapas ungefär 130 000 nya arbetsmöjligheter årligen inom handelssektorn till följd av den höga personalomsättningen.

Är teknologi nyckeln som kan få detaljhandeln att behålla sin personal?

Laurent Homeyer, branschrådgivare inom detaljhandeln, Workday

Detta är en stor utmaning för vilken bransch som helst, men för detaljhandeln, som på många sätt är extra beroende av människor för sin framgång, är det ett enormt problem.

För att bryta den onda cirkeln vad gäller rekrytering, anställning och upplärning av ny butikspersonal vänder sig många detaljhandlare till digital teknologi. Men, med tanke på utmaningens omfattning, kan man fråga sig om teknologin verkligen är svaret.

 Varför är det så hög personalomsättning inom detaljhandeln?

Ingenting driver intäkter och varumärkeslojalitet mer än vänlig, kunnig och hjälpsam personal. Interaktion med kunder på butiksgolvet är avgörande för shoppingupplevelsen. Men eftersom majoriteten av detaljhandelsjobben utgörs av deltids- och inträdespersonal med timlön, är det lätt att bli frestad att tillskriva den höga personalomsättningen till lågt engagemang och de timlöner som vanligtvis erbjuds inom sektorn. Detta är dock inte alltid hela sanningen.
Att enbart konkurrera vad gäller timlön är ofta inte tillräckligt för att behålla butikspersonal inom detaljhandeln, särskilt inte då arbetsprioriteringarna ofta förändras dramatiskt. Många yngre arbetstagare prioriterar att må bra på jobbet och att ha en balans mellan arbete och fritid, något arbetsgivare måste adressera med de förmåner de erbjuder.  För att öka engagemanget hos de anställda måste ekonomiska incitament gå utöver standardmässig månadslön, till exempel kan arbetsgivare använda erbjudanden om högre kompensation och bättre betalning för skift som traditionellt är svåra att fylla, som helgdagar. Man behöver göra oönskade skift mer attraktiva och samtidigt få anställda att känna sig mer värdefulla.

 Teknologi för att främja inkludering

Tekniska verktyg är ovärderliga för att detaljhandeln ska hålla koll på de anställdas funderingar och utmaningar. Detta kan vara effektivt för att visa butikspersonalen att deras röster inte bara hörs, utan också leder till faktiska förändringar på arbetsplatsen. Utöver de förmåner som direkt påverkar den anställdes bankkonto, finns det även andra förmåner som arbetsgivare kan erbjuda och som är effektiva verktyg när det kommer till att behålla personal. Exempel på detta kan vara butiksrabatter, utökade förmånspaket för familjer, flexibla scheman och karriärutvecklingsprogram.

Mot en bättre arbetsplatsupplevelse

Butikspersonal inom detaljhandeln, särskilt de som är digital natives, kan ofta uppleva att deras arbetsplats saknar den hastighet, flexibilitet och bekvämlighet de är vana vid. Mobilappar och schemaläggning som arbetstagare lätt kommer åt är därför vitala verktyg för att detaljhandlare ska kunna ge sin butikspersonal kontroll över när och hur de arbetar. Att ge butikspersonal åtkomst till sina scheman i mobilen, med möjlighet att uppdatera sina skift och kommunicera direkt med sina kollegor, är en nyckel till att erbjuda en bra arbetsplatsupplevelse.

Hjälp till butikschefer för minskad stress och bättre arbetsplatsmiljö

För chefer inom detaljhandeln är det en ständig huvudvärk att hålla butiken bemannad. Detta då deras ansvarsområden är stora – de har ansvar för rekrytering, intervjuer och upplärning av nya anställda, samt för att motivera sina team samtidigt som de håller koll på sista minuten-ändringar och frånvaro. Sammanfattningsvis, utmaningarna är många och jobbet krävande.

Teknologi som möjliggör smart schemaläggning och prognoser vad gäller efterfrågan på de olika passen kan hjälpa chefer inom detaljhandeln att fokusera på de delar av jobbet som ger högst värde genom att automatisera repetitiv men nödvändig administration. Implementering av regler gällande övertid, schemaläggning av lunchpauser och raster samt beräkning av hur många dagar i veckan en person kan arbeta, kan alla automatiseras och hanteras med hjälp av digital teknologi. Med hjälp av AI kan detaljhandlare också få mer information om sin arbetskraft, upptäcka var de har anställda som är missnöjda och/eller behöver mer stöd. De kan också lära sig var de kan ha personer som, även om de inte är oengagerade, kan ha problem som hindrar dem från att förverkliga sin fulla potential på jobbet. Det ger dem även möjlighet att se var de har frontpersonal som är motiverad och verkligen engagerar sig i sitt arbete fullt ut.

Eftersom automation säkerställer att det inte enbart är upp till butikschefen att fatta impopulära beslut som kan skapa en “vi och dem”-kultur på arbetsplatsen, tar det också bort en del av pressen. Om till exempel någon i teamet inte kan arbeta vissa datum under semestersäsongen kan detta inte läggas på chefen, då det är tydligt att det är en inbyggd automatisk process baserad på data snarare än ett chefsbeslut. Detta kan göra mycket för att lindra en del av chefsrollens stress.

Att ge chefer rätt data utifrån behov kan hjälpa dem att skapa en positiv upplevelse för butikspersonal samtidigt som det skapar en mer öppen och inkluderande kultur. Det kan också möjliggöra till bättre strategiskt beslutsfattande på grundnivå och tillhandahålla mer information och data för långsiktig planering.

Digital teknologi kan vara en kraftfull möjliggörare för förändring inom detaljhandeln. Rätt data och lösningar kan hjälpa detaljhandlare att driva en positiv arbetsupplevelse för butikspersonal och minska risken för missnöje bland anställda såväl som hos ledning.

Relaterade Artiklar