Så får du pålitlig kunddata även utan cookies
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Så får du pålitlig kunddata även utan cookies

Så får du pålitlig kunddata även utan cookies

Publicerat av: Redaktionen

Ökade krav på dataskydd har varit ett hinder för marknadsförare på sistone, från GDPR till Googles planer på att fasa ut tredjepartscookies under året.

Men som marknadsförare behöver man förbereda sig på mer än bara en cookielös framtid. 

Konsumenter tänker mer på sin integritet på nätet.

Samtidigt har statliga regleringar inneburit nya restriktioner för användning av data. En stor förändring som är på ingång är  att tredjepartscookies ser ut att vara på väg att fasas ut helt och hållet.

På samma gång säger en överväldigande majoritet av marknadsförarna att de fortfarande är beroende av tredjepartscookies.

Den ökade medvetenheten om personlig integritet har inneburit att företag och marknadsföringsteam tvingas lägga om kursen vad gäller användarnas webbläsardata och användningen av cookies. Den pågående utvecklingen har inneburit förändrade arbetssätt och påverkat många företags övergripande marknadsföringsstrategi.

Varannan marknadsförare kämpar på ett eller annat vis när det kommer till att generera leads, förstå kunderna och få fram högkvalitativa data enligt våra siffror. Samma gäller för de som jobbar med sälj. Mer än hälften anser att bristen på högkvalitativa leads och längre säljcykler gjorde det svårare att sälja förra året, säger Pernilla Jungåker, Sverigechef på Hubspot.

Många är ändå förberedda 
Så får du pålitlig kunddata även utan cookies

Pernilla Jungåker på Hubspot

De allra flesta har dock arbetat med att förbereda sig för de kommande förändringarna. 77 procent säger att de är beredda att förlora tillgången till tredjepartscookies. Endast 16 procent säger att de inte är beredda.

– Den goda beredskapen är inte så konstig, med tanke på att 85 procent av marknadsförarna säger att deras marknadsföringsaktiviteter är något eller helt beroende av tredjepartscookies, förklarar Pernilla Jungåker.

Endast åtta procent säger att deras marknadsföringsaktiviteter inte alls är beroende av cookies från tredje part. Det stora beroendet av tredjepartscookies innebär att de flesta marknadsföringsteam måste genomföra förändringar.

Frågan är hur man som marknadsförare kan fortsätta skapa individanpassade annonser som fungerar och når rätt personer, samtidigt som personlig integritet respekteras. Intresset för att hitta nya lösningar är stort.

Knepet är att få bättre och mer tillförlitlig information direkt från kunderna själva. Ungefär hälften av alla marknadsförare säger att deras företag redan idag undersöker alternativ till cookies från tredje part:

  • 29 procent undersöker möjligheten att använda sociala medier för riktade annonser.
  • 28 procent samlar in data som kunderna lämnar direkt till företaget.
  • 27 procent utforskar Google Topics API (en del av Googles Privacy Sandbox).
  • 19 procent undersöker så kallade universella identifierare.
  • 19 procent utforskar det som benämns kontextuell annonsering (annonser inom samma område som innehållet på en webbsida).

Relaterade Artiklar