EQPE till nya höjder med framgångsrik e-handelssatsning
Hem E-HANDEL EQPE till nya höjder med framgångsrik e-handelssatsning

EQPE till nya höjder med framgångsrik e-handelssatsning

Publicerat av: Redaktionen

Omniarch och EQPE har under lång tid samarbetat kring tillväxten av den digitala retail-affären med ett stort fokus på strategi och hands-on genomförande av actions.

Något som lett till stora framgångar är frikopplingen av e-handeln för EQPE där Omniarch haft en aktiv roll – från ritbordet till internationell expansion.

Samarbetet mellan Skistar och Omniarch inleddes i mitten av 2022 där Skistar önskade stöd i arbetet med att skala upp e-handeln på Skistarshop.

Det arbetet hade stort fokus på UX-förbättringar och jämte e-handelsoptimeringen startade även ett arbete med att utveckla den digitala försäljningen av det egna varumärket EQPE.

Skistar valde tidigt att gå på Omniarchs förslag om en internationell satsning på e-handeln för EQPE-varumärket och arbetet inleddes med att noga analysera förutsättningarna för en egen e-handel. Därefter vidtog arbetet med att kartlägga behovet av systemstöd – skulle man bygga en ny plattform eller anpassa och bygga vidare på befintlig tech stack (som redan drev Skistarshop)?

Valet föll till slut på att prioritera snabb leverans och på bara tre månader byggdes en ny e-handel för EQPE med Centra som bas, Voyado Elevate som verktyg för sök och merchandising, Turnr valdes för returhantering, Testfreaks för recensioner och koppling sattes mot befintligt WMS i form av Ongoing.

Omniarchs roll intill allt det var att agera projektledare och kravställare gentemot webbyrå samt övriga leverantörer. Januari 2023 lanserades den nya e-handeln på eqpestore.com, där Mia Kamlén, seniorkonsult på Omniarch, berättar om en hög ambitionsnivå från start:

– Ett av de primära målen med en egen e-handel för EQPE var att bygga upp en närvaro på andra marknader än Skistarshops befintliga marknader. Därför lanserade vi tidigt sajten i andra länder utanför Norden såsom Tyskland, Österrike, Frankrike, Holland och Italien.

Omniarch tilldelades i maj 2023 dessutom utökat förtroende i att ta över säljansvaret för eqpestore.com med målet att nå en kraftigt ökad försäljning under det nya verksamhetsåret 2023/2024.

Resultatet av arbetet inom det utökade ansvaret lät inte vänta på sig och efter sommaren tog försäljningen fart genom en rad åtgärder och implementation av best-practice för digital tillväxt:

– Vi tog över säljansvaret för eqpestore.com med krav från Skistar om att inte bygga tillväxt med rabatter. Så vad vi gjorde var att vi utförde lönsamhetsberäkningar för varje marknad istället för att se enbart till helheten, vi ökade vårt lokala fokus på affärerna i Tyskland och Österrike, såg till så att kanalerna för marknadsföring samspelade och fokuserade på att bygga upp en kunddatabas för den viktiga bearbetningen mellan köp. Vi satsade även på att med hjälp av SEO öka den organiska trafiken och försäljningen med lägre CAC, berättar Mia Kamlén, Omniarch AB.

Under 2023 fortsatte Omniarch i nära samverkan med Skistar och partners att utveckla sajten från ett tekniskt perspektiv, allt i syfte att skapa en kundupplevelse i världsklass. Noterbart intill det arbetet var införandet av ett kundanpassat KPI-ramverk för att ge stöd för data- och lönsamhetsbaserade beslut när returgraden visade sig vara hög ute i Europa.

EQPE till nya höjder med framgångsrik e-handelssatsning– EQPE har under 2023 utvecklats enligt plan och mer därtill. Att låta idén sub-brand spin-off växa till ett förverkligande och att möjliggöra det med ett multikompetent bolag som Omniarch har visat sig varit ett affärsmässigt korrekt beslut. Idag (Q4, 2023) är Skistar på god väg att nå de högt uppsatta tillväxtmålen för Eqpestore.com och både Tyskland och Österrike har numera gått om hemmamarknaden Sverige i omsättning, säger Anders Aspgård, GM EQPE/Head of SkiStarshop, Skistar AB.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar