Globaliseringen på rekordnivå - trots pandemi och geopolitisk konflikt, avslöjar DHL Global Connectedness Report 2024
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIKDHL Globaliseringen på rekordnivå – trots pandemi och geopolitisk konflikt, avslöjar DHL Global Connectedness Report 2024

Globaliseringen på rekordnivå – trots pandemi och geopolitisk konflikt, avslöjar DHL Global Connectedness Report 2024

Publicerat av: Redaktionen

DHL och New York Universitys Stern School of Business har idag släppt den nya årliga upplagan av DHL Global Connectedness Report 2024, den mest omfattande tillgängliga analysen av globaliseringens nuläge och trender.

Den kartlägger hur flöden av handel, kapital, information och människor rör sig runt i världen och mäter globaliseringen av 181 länder och territorier.

Rapporten avslöjar att globaliseringen nådde en rekordnivå år 2022 och förblev nära den nivån även under 2023 – trots en serie globala kriser under det senaste decenniet, inklusive Covid-19-pandemin, krig i Ukraina och Gaza, handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU.

Fakta motbevisar starkt uppfattningen att tillväxten av globala flöden har gått bakåt. Handelstillväxten spelade en avgörande roll för att öka den globala samhörigheten. Andelen av den globala produktionen som handlades internationellt var tillbaka på en rekordhög nivå år 2022. Efter en avmattning år 2023 förväntas handelstillväxten accelerera år 2024. Globaliseringen av informationsflöden har varit särskilt stark under de senaste två decennierna, även om senaste data visar att tillväxten avmattas, delvis på grund av mindre forskningssamarbete mellan USA och Kina. Företagens globalisering ökar, med företag som utvidgar sin internationella närvaro och ökar sina försäljningar utomlands.

De senaste resultaten från DHL Global Connectedness Report motbevisar otvetydigt uppfattningen om att globaliseringen backar. Långt ifrån att bara vara ett modeord är globalisering en inflytelserik kraft som har omformat vår värld på djupet och har stor potential. Expanderande marknader och främjande möjligheter ger individer, företag och hela nationer möjlighet att blomstra på unika sätt. Genom att supportera globaliseringen gör vi det det möjligt för oss och våra kunder att skapa en lovande framtid, främja en alltmer sammankopplad värld som är mer framgångsrik för alla – och redo för ytterligare tillväxt, sa John Pearson, Vd för DHL Express vid lanseringen av DHL Global Connectedness Report.

Rapporten bekräftar den betydande potentialen att fortsätta öka globala flöden. Den sätter världens nuvarande nivå av globalisering vid endast 25%, på en skala från 0% (vilket innebär att inga flöden korsar nationella gränser) till 100% (där gränser och avstånd har upphört att ha någon betydelse).

Rankning av de mest globaliserade länderna: Singapore i topp, följt av Nederländerna och Irland

Singapore rankas högst och tar förstaplatsen. Nederländerna och Irland rankas tvåa och trea. 143 länder blev mer globalt sammankopplade, medan endast 38 såg sina nivåer av sammankoppling minska. Ytterligare bevis visar att Europa är världens mest globalt sammankopplade region, följt av Nordamerika och Mellanöstern och Nordafrika.

Singapore har satsat stort på att stärka vår fysiska och digitala anslutning till världen eftersom handel är vårt livsblod. Vi fortsätter att förbättra vår globala sammankoppling och internationella handelslänkar för att förbli en kritisk och betrodd nod i globala leveranskedjor, underlätta internationell handel och flöden av kapital, information och talang. Vi ser fram emot att samarbeta med globala företag som söker en plattform för affärstillväxt och utvidgning av leveranskedjor i Asien-Stillahavsregionen och bortom, säger Ih-Ming Chan, verkställande vice president, Singapore Economic Development Board.

Förbindelserna mellan USA och Kina minskar, och Ryssland visar en oöverträffad nedgång i global samhörighet, men ingen bred uppdelning av världsekonomin mellan rivaliserande block

DHL Global Connectedness Report visar också att förbindelserna mellan USA och Kina fortsätter att minska, med en minskning av andelen av båda ländernas flöden som involverar varandra med cirka en fjärdedel sedan 2016. Båda länderna är dock fortfarande betydligt sammankopplade och uppvisar större flöden än nästan vilket annat par av länder som helst. Ryssland och Europa har kopplats loss från varandra, vilket resulterar i att Ryssland står inför en oöverträffad nedgång i sammankoppling, mer än dubbelt så mycket som någon tidigare nedgång som har registrerats bland världens 20 största ekonomier. Samtidigt visar dataanalysen att det inte finns någon bred uppdelning av världsekonomin mellan rivaliserande geopolitiska block.

Globaliseringen på rekordnivå - trots pandemi och geopolitisk konflikt, avslöjar DHL Global Connectedness Report 2024
Globaliseringen har inte ersatts av regionalisering

Vidare visar rapporten att förutsägelser om en global övergång från globalisering till regionalisering inte – åtminstone ännu – styrks av mönster för internationella flöden. Faktum är att de flesta internationella flöden äger rum över stabila eller till och med längre avstånd, och en minskande andel sker inom stora geografiska regioner. Inom handeln uppvisar endast Nordamerika en tydlig övergång till mer regionaliserade handelsmönster. ”

Deglobalisering är fortfarande bara en risk, inte en aktuell verklighet, säger Steven Altman, Senior Research Scholar and Director of the DHL Initiative on Globalization vid NUY Sterns Center for the Future of Management. Geopolitiska hot och förändringar i offentlig politik har fått många att förutspå att världsekonomin kommer att splittras längs geografiska eller geopolitiska linjer, eller till och med att dra sig tillbaka från internationell till inhemsk verksamhet. Men aktuell data visar fortfarande att internationella flöden växer och att väldigt få länder bryter banden med sina traditionella motparter. Det är viktigt att erkänna globala flödens motståndskraft eftersom en ensidig fokusering på hoten mot globaliseringen kan göra deglobalisering till en självuppfyllande profetia.

DHL Global Connectedness Report

DHL Global Connectedness Report har publicerats regelbundet sedan 2011 och ger tillförlitliga resultat om globaliseringstrender genom att analysera 15 typer av internationella handels-, kapital-, informations- och personflöden. Utgåvan 2024 är baserad på nästan nio miljoner datapunkter. Den rankar sammankopplingen för 181 länder, vilket motsvarar 99,7 % av världens bruttonationalprodukt och 98,7 % av dess befolkning. En samling av 181 landsprofiler ger koncisa sammanfattningar av enskilda länders globaliseringsmönster.

Rapporten beställdes av DHL och författades av Steven A. Altman och Caroline R. Bastian från New York University Stern School of Business.

Relaterade Artiklar