DHL Express rankas återigen högt av Great Place to Work
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIKDHL DHL Express rankas återigen högt av Great Place to Work

DHL Express rankas återigen högt av Great Place to Work

Publicerat av: Redaktionen

DHL Express, världsledande inom internationella kurir- och expressleveranser, har glädjen att meddela att företaget återigen har rankats högt i Great Place to Work (GPTW) årliga rankning av certifierade företag.

Denna framgång är ett tydligt erkännande av DHL Express som en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig engagerade.

Att rankas högt av Great Place to Work är ett bevis på vårt engagemang för att skapa en säker och positiv arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra och kan utvecklas.

Vi är särskilt stolta över vårt framgångsrika upplägg med medarbetarbonus, ett sätt att belöna våra medarbetare för deras engagemang och prestationer. Vi är övertygade om att denna modell stärker vårt team och bidrar till vår fortsatta framgång som ledande företag inom branchen, säger Lisa Göthberg, HR Director på DHL Express.

Medarbetarbonusen på DHL Express ger flera fördelar för både medarbetarna och företaget som helhet. Genom att belöna prestationer och framgångar skapas en kultur av motivation och engagemang bland medarbetarna samt skapar en starkare laganda.

Våra medarbetare är hjärtat och själen i vårt företag. Utan deras engagemang och insatser skulle vi inte vara där vi är idag. Jag vill rikta ett stort tack till var och en för att ni bidrar till vår framgång och för att ni gör DHL Express till en fantastisk arbetsplats, säger Peter Ervasalo, vd, DHL Express.

DHL Express rankas återigen högt av Great Place to WorkVidare betonar DHL Express fortsatt betydelsen av mångfald och inkludering som en strategisk inriktning för företaget. Genom att värdesätta och inkludera olikheter i bakgrund, erfarenheter och perspektiv skapas en dynamisk och innovativ arbetsmiljö. DHL Express strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare känner sig sedda, hörda och respekterade. DHL Express är fast beslutet att fortsätta att investera i sina medarbetare och en säker arbetsplats där alla kan växa.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar