Varannan svensk har ändrat hur de e-handlar från utlandet
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIKDHL Varannan svensk har ändrat hur de e-handlar från utlandet

Varannan svensk har ändrat hur de e-handlar från utlandet

Publicerat av: Redaktionen

DHL:s E-handelskollen 2024 visar att 46 procent av svenskar har ändrat i sina köp från utländska webbplatser det senaste året.

Varannan svensk har ändrat hur de e-handlar från utlandet

8 av 10 köper från utländska e-handlare. 

Samtidigt har mer än var tredje svensk handlat direkt i sociala medier.

Föräldrar och yngre generationer är drivande i förändringarna kring gränsöverskridande e-handel och social selling.

Gränsöverskridande e-handel ökar mer än någonsin tidigare. I E-handelskollen 2024 kartlägger DHL konsumentbeteende och hur man e-handlar från utlandet.

– Det är ingen nyhet att vi e-handlar mer från utlandet, men att nästan varannan svensk har ändrat i sina köpvanor är anmärkningsvärt. Särskilt då det är ungefär lika många som har ökat respektive minskat sina utlandsköp, säger Johan Widman, Director eCommerce DHL Freight Sverige.

– E-handelskollen 2024 ger insikter till e-handlare om hur konsumenter fördelar sina inköp mellan svenska och utländska e-handlare, samt vilken uppfattning och förståelse konsumenterna har för varifrån varor skickas och var e-handlaren är baserad. Genom att förstå dessa dynamiker kan vi förhoppningsvis hjälpa e-handlare att anpassa sina strategier för att bättre möta konsumenternas behov och förväntningar, säger Johan Widman.

Undersökningen stärker också bilden av social selling som en växande kraft inom e-handeln. Mer än var tredje svensk har handlat direkt via sociala medier, och i Generation Z (födda 1997-2012) och Millennials (födda 1981-1996) är det varannan som har gjort det. Köp via sociala medier är också oftare spontana, och här är det framför allt yngre generationer och föräldrar med hemmavarande barn som står för spontanköpen.

– Reklam och marknadsföring integreras allt mer smidigt i användarnas flöden på de sociala plattformarna, och med den tid vi spenderar i sociala medier blir det naturligt att vi gör fler av våra köp där. Vi kan exempelvis se att köp via TikTok ökar snabbt hos yngre generationer. En bidragande faktor till ökningen av köp från utlandet, kan vara att utländska e-handlare och e-handelsplatser har satsat särskilt på att använda det förändrade medielandskapet och bygga kundrelationer genom sociala medier. Här finns det saker att lära av, säger Anna Swahn, Head of Marketing & Communications DHL Freight Sverige.

DELAR UR E-HANDELSKOLLEN 2024 – GRÄNSÖVERSKRIDANDE E-HANDEL
Vi e-handlar allt mer från andra länder
 • 82 procent av svenskar har handlat från utländska e-handlare det senaste året
 • 36 procent handlar från utlandet mer än en gång i månaden
 • Varannan svensk (48 procent) har handlat från Kina
 • Kina följt av Tyskland och USA är de länder vi e-handlar mest ifrån
 • Vår ålder spelar roll för varifrån vi handlar. Äldre generationer handlar i större utsträckning från Tyskland, medan yngre människor exempelvis köper oftare från USA.
 • Lägre priser, större produktutbud och offensiv reklam bidrar till att vi handlar utomlands
Förändrat konsumtionsbeteende – mest framträdande hos yngre människor
 • 46 procent har ändrat i sina onlineköp från utlandet det senaste året
 • Andelarna som har ökat respektive minskat sin e-handel från utlandet är lika stora
 • Yngre generationer är de som har ändrat mest i köpbeteende och som står för den största ökningen
 • 1 av 5 i Generation Z uppger att de köper från utländska e-handlare varje dag eller vecka
 • 40 procent av alla föräldrar uppger att de har ökat sin e-handel från utlandet.
 • 64 procent av föräldrar med hemmavarande barn köper från utlandet oftare än en gång i månaden, att jämföra med 26 procent för konsumenter utan barn hemma.
Köp i sociala medier ökar
 • Mer än var tredje svensk (38 procent) har gjort köp direkt via sociala medier det senaste året
 • Hälften i Generation Z och Millennials har handlat via sociala medier
 • 58 procent av föräldrar med barn hemma har köpt på detta sätt, jämfört med 24 procent av konsumenterna utan hemmavarande barn
 • Spontanköpen via sociala medier blir allt vanligare, främst i yngre generationer
 • Instagram och Facebook dominerar fortfarande, men köp via TikTok växer snabbt hos yngre människor
Låg medvetenhet om varifrån man e-handlar, men att känna till ursprungslandet är viktigt för många
 • 68 procent av svenskar uppger att det är mycket eller ganska viktigt att veta från vilket land man köper
 • Endast 28 procent säger att de är mycket medvetna om varifrån man man e-handlar
 • Var tredje svensk har handlat från en webbplats i tron att den var svensk, för att senare upptäcka att det var en utlandsbaserad e-handel
 • 58 procent säger att de föredrar att shoppa från svenska e-handlare, medan endast 6 procent föredrar att köpa från utlandet
 • Ju äldre man är desto viktigare är det att känna till e-handelns ursprungsland

 

 

 

Relaterade Artiklar