Lägst antal nystartade aktiebolag inom detaljhandeln och bygg på 10 år
Hem DETALJHANDEL Lägst antal nystartade aktiebolag inom detaljhandeln och bygg nu på 10 år

Lägst antal nystartade aktiebolag inom detaljhandeln och bygg nu på 10 år

Publicerat av: Redaktionen

Under mars månad har konkurserna fortsatt att öka inom majoriteten av branscher som är en del av UCs månatliga konkursstatistik.

De branscher som ökade mest var bygg, handel och hotell- och restaurangbranschen.

Samtidigt är nystarterna inom samma branscher de lägsta på 10 år.

Totalt sett ökade konkurserna med 4 procent, och inom 7 av de 10 branscher som ingår i UCs konkursstatistik, under mars månad i jämförelse med samma månad i fjol. Byggindustrin ökade med 14 procent och andelen nystartade aktiebolag var i början på året det lägsta antalet på 10 år.

– Byggindustrin är en av flera branscher som det senaste halvåret drabbats av en ökad andel konkurser och minskat antal nystartade aktiebolag. Osäkerheten på marknaden har ökat i takt med att uteblivna stödåtgärder och ekonomiska lättnader. Konjunkturinstitutet har nu officiellt gått ut med en prognos om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. När förtroendet för marknaden minskar så minskar självfallet också nyföretagandet i Sverige, vilket vi ser effekterna av i vår statistik om minskat antalet aktiebolag. Vissa segment inom byggindustrin är mer drabbade än andra, såsom husbyggande. Verksamheter inom byggsektorn är ofta energiintensiva och branschen är procentuellt sett mer drabbade av bedrägerier än andra, vilket är faktorer som gör bidrar till utsattheten för att gå i konkurs, menar Johanna Blomé som är ekonom på UC.

Kris för detaljhandeln

Den bransch med störst ökning av antalet konkurser under mars månad var detaljhandeln som ökade med 27 procent från föregående år. Även hotell och restaurangbranschen har under den gångna månaden drabbats av ett högt antal konkurser, 19 procent upp sedan i fjol.

Liksom byggindustrin har början på året också inneburit det lägsta antalet nystartade bolag på 10 år inom både detaljhandeln och hotell och restaurang.

Lägst antal nystartade aktiebolag inom detaljhandeln och bygg på 10 år– Svenska handlare pressas just nu hårt av att både företag och hushåll påverkas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget, vilket drar ner efterfrågan och i sin tur konsumtionen. Många handlare tvingas pressa ner priserna och det får direkt effekt på lönsamheten och kan i sin tur leda till varsel. Det här är dessvärre en effekt som vi troligtvis kommer att få se eskalera framöver till följd av en troligt annalkande lågkonjunktur. Framtidsprognosen för svenska handlare är mycket dyster. Hotell och restaurangbranschen drabbas av liknande negativa effekter, fortsätter Johanna Blomé.

Tuff vår att vänta

Det höga konkursantalet har drabbat de flesta branscher och varit en stadigt ihållande trend sedan hösten 2022, då omvärldsfaktorer såsom krig och energikris slog till mot svensk ekonomi med full kraft.

– Det är ingen rolig tid vi befinner oss i just nu. Många utmaningar kvarstår och orosmolnen finns kvar. Tvärtom så riskerar effekterna av en mer långvarig kris än väntat att ”bita sig fast” och slå ut de mest uthålliga verksamheter. Ett exempel är om marknaden tvingas höja löner för att möta hushållens ökade kostnader och vi får en negativ lönespiral, vilket vi sett exempel på i andra delar av Europa. Just nu pågår årets avtalsrörelse. Det framtida ränteläget får också direkta effekter. Den krassa verkligheten är att även välmående verksamheter riskerar att drabbas framöver om man inte lyckas stärka upp i kassan eller får in de ytterligare medel som krävs för att klara marginalerna, avslutar Johanna Blomé.

Relaterade Artiklar