Därför ska Retail Media vara en del av din tillväxtstrategi
Hem DETALJHANDEL Därför ska Retail Media vara en del av din tillväxtstrategi

Därför ska Retail Media vara en del av din tillväxtstrategi

Publicerat av: Redaktionen

I den komplexa värld som varumärkesmarknadsföring utgör är det viktigt för alla annonsörer som vill öka sin marknadspenetration och konsumentbas att förstå de grundläggande principer som driver tillväxt.

Centralt för denna förståelse är 95-5-regeln, 60-40-regeln och begreppet mental tillgänglighet, som alla spelar en avgörande roll i utformningen av strategier som driver varumärken framåt.

När vi fördjupar oss i dessa principer utforskar vi också hur Retail Media nätverk i fysiska miljöer fungerar som ett avgörande verktyg i annonsörens arsenal, särskilt för kortsiktiga säljdrivande insatser.
95-5-regeln: Bredda konsumentbasen

95-5-regeln innebär att merparten av ett varumärkes försäljning kommer från en stor grupp sällan eller icke-regelbundna köpare, snarare än från en liten kärna av frekventa användare. Denna insikt utmanar varumärken att fokusera på att bredda sin konsumentbas som sin primära tillväxtstrategi. Retail Media nätverk i fysiska miljöer erbjuder en unik möjlighet att göra just detta, genom att placera varumärkesbudskap direkt i anslutning till ett brett spektrum av kunder. Dessa nätverk gör det möjligt för varumärken att fånga potentiella nya konsumenters uppmärksamhet vid en kritisk punkt i deras köpresa och därigenom öka sannolikheten för att de provar och köper produkten.

60-40-regeln: Balans mellan varumärkesbyggande- och säljaktiverande insatser

60-40-regeln styr den optimala fördelningen mellan långsiktigt varumärkesbyggande och kortsiktig säljaktiverande insatser, med en rekommenderad fördelning till förmån för varumärkesbyggande för etablerade varumärken. När det gäller fysiska Retail Media nätverk finns det dock en möjlighet att kombinera dessa mål på ett mer integrerat sätt. Samtidigt som Retail Media nätverk kan användas för direkt säljaktivering genom riktade kampanjer och annonser, bidrar de också till långsiktigt varumärkesbyggande genom att öka den mentala tillgängligheten och förstärka varumärkets närvaro i detaljhandelsmiljön. Denna dubbla effekt gör Retail Media nätverk till ett effektivt verktyg i marknadsförarens mix, som stöder både omedelbara konverteringsmål och varumärkestillväxt.

Mental tillgänglighet: Att göra varumärket top-of-mind

Med mental tillgänglighet menas sannolikheten för att ett varumärke kommer upp i medvetandet hos konsumenter i en köpsituation. Det är en viktig komponent för varumärkestillväxt eftersom det ökar chanserna för att ett varumärke övervägs och väljs av konsumenterna. Retail Media nätverk ökar den mentala tillgängligheten genom att se till att varumärkesbudskapen är synliga och engagerande i de fysiska butiksmiljöer där köpbesluten tas. Genom att strategiskt placera annonser som är anpassade till shoppingkontexten och konsumenternas behov kan varumärken förbli top-of-mind och därmed öka chansen att bli valda framför konkurrenterna.

Annonsnätverk för detaljhandeln: Ett strategiskt verktyg för kortsiktiga konverteringar

Därför ska Retail Media vara en del av din tillväxtstrategi

Även om principerna för varumärkestillväxt betonar vikten av att nå en bred publik och bygga långsiktigt kapital, finns det också ett behov av strategier som ger omedelbara resultat. Det är här Retail Media nätverk i fysiska butiker kommer in i bilden. De gör det möjligt för annonsörer att genomföra riktade kampanjer som kan påverka kundernas beslut vid försäljningsstället. Oavsett om det handlar om att lyfta fram en ny produkt, erbjuda en tidsbegränsad kampanj eller helt enkelt förstärka varumärkets budskap, erbjuder Retail Media nätverk en direkt kanal för att engagera konsumenterna och driva kortsiktig försäljning.

Dessutom kan de data som samlas in från dessa nätverk ge ovärderliga insikter om konsumentbeteende, vilket gör att varumärken kan anpassa sina strategier i realtid och uppnå en effektivare marknadspenetration. Genom att utnyttja omedelbarheten och kontextualiteten i Retail Media nätverk kan annonsörer genomföra strategier som inte bara bidrar till omedelbar försäljningsökning utan också till de större målen att bygga upp varumärkets synlighet och utöka konsumentbasen.

Att förstå dynamiken i varumärkestillväxt genom 95-5-regeln, 60-40-regeln och konceptet mental tillgänglighet erbjuder en strategisk grund för annonsörer. Retail Media nätverk i fysiska miljöer framstår som ett kraftfullt verktyg inom detta ramverk, unikt positionerat för att driva kortsiktiga säljdrivande insatser samtidigt som det stödjer bredare mål för varumärkestillväxt. När varumärken ska hantera utmaningarna med ökad penetration på konkurrensutsatta marknader kan den strategiska integrationen av Retail Media nätverk i marknadsföringsmixen ge ett avgörande försprång, genom att kombinera den omedelbara försäljningsaktiveringen med den bestående effekten av varumärkesbyggande.

Relaterade Artiklar