Sveriges Konsumenter öppnar 90-konto
Hem E-HANDEL Sveriges Konsumenter öppnar 90-konto

Sveriges Konsumenter öppnar 90-konto

Publicerat av: Redaktionen

I snart 30 år har Sveriges Konsumenter stärkt konsumenternas roll i Sverige och EU.

Genom åren har verksamheten delvis finansierats genom statliga medel, men framöver förväntas stödet minska kraftigt samtidigt som svenska konsumenter är mer utsatta än på länge.

Nu öppnar Sveriges Konsumenter ett 90-konto för att skapa nya insamlingskanaler som ska stärka organisationen.

Sedan 1992 har Sveriges Konsumenter, som bildades i samband med det svenska EU-inträdet, verkat för konsumenternas rättigheter i Sverige och EU. Utomlands har den ideella organisationen representerat svenska konsumenters särintressen och fört målgruppens talan i handelsfrågor – bland annat som medlem i de internationella konsumentorganisationerna BEUC och Consumers International. På hemmaplan arbetar Sveriges Konsumenter nära landets makthavare och har genom opinionsarbete, lobbying och folkbildning bidragit till ett flertal lagändringar. Ett aktuellt exempel är när reklamationsrätten utvidgades från sex månader till två år och bevisbördan förflyttades från konsument till producent för ett par år sedan. Annars har de senaste åren i allt högre utsträckning präglats av frågor kring digitaliseringen. Genomslaget av e-handel och internetbaserade tjänster har inneburit nya utmaningar för målgruppen – särskilt för de som av olika anledningar har svårt att behärska tekniken.

– Digitaliseringen har inneburit att vissa konsumenter, framför allt de som är lite äldre, har blivit mycket mer utsatta. Ofta erbjuds du att delbetala köp och det har blivit mycket vanligare med överskuldsättning. Dessutom kan det vara svårt att veta vem man egentligen handlar av på globala e-handelsplattformar och risken att bli lurad är mycket större än vid fysisk handel, säger Sara Tunander, kanslichef på Sveriges Konsumenter och lägger till:

– Den här frågan är väldigt komplex och vi har stor nytta av att vår organisation är uppbyggd av så många aktörer med olika kompetens. På så sätt kan vi både få expertkunskaper och en mångfald av perspektiv på det som vi arbetar med.

90-konto – en kvalitetsstämpel

Sveriges Konsumenter drivs av 21 medlemsorganisationer som representerar olika grupper av konsumenter och olika delar av civilsamhället. Genom åren har verksamheten delvis finansierats genom statligt stöd, men under förra året aviserade regeringen att anslaget kan komma att minska kraftigt eller tas bort under kommande år. Det är en av anledningarna till att Sveriges Konsumenter har valt att ansöka om ett 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Förhoppningen är att kontot kan skapa nya förutsättningar för tillväxt, nya initiativ och fler samarbeten.

Sveriges Konsumenter öppnar 90-konto– Vi är jätteglada över att få öppna ett 90-konto. Under det senaste året har vi undersökt olika sätt att bredda finansieringen och då var ett 90-konto ett självklart val. För de flesta är det en kvalitetsstämpel och ett trovärdigt bevis på att pengarna faktiskt går till ändamålet. Vi hoppas och tror att det ska bidra till att stärka oss som organisation så att vi kan fortsätta stå på svenska konsumenters sida under många år framöver, avslutar Sara Tunander.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar