Konkurser och nystartade företag i fritt fall under första halvåret 2024
Hem DETALJHANDEL Konkurser och nystartade företag i fritt fall under första halvåret 2024

Konkurser och nystartade företag i fritt fall under första halvåret 2024

Publicerat av: Redaktionen

Den negativa trenden med ökande konkurser och minskat nyföretagande fortsätter under juni 2024.

Under det första halvåret har totalt 5 400 aktiebolag gått i konkurs, en ökning med 40 % jämfört med samma period under 2023.

Jämfört med 2022 är ökningen svindlande 87 %. Den dystra bilden förstärks av att antalet nystartade aktiebolag under juni minskade med 17 % till ca 2 700. Under det första halvåret har antalet nystartade företag minskat med ca 10 %. Vi märker direkt av detta med ett ökat marknadsbehov av exempelvis bolagsbevakning, säger en representant på Förebygg.

Konkurser och nystartade företag i fritt fall under första halvåret 2024Konkurser drabbar alla branscher

Konkurserna har drabbat en rad branscher, men vissa sektorer är hårdare drabbade än andra. Byggbranschen, detaljhandeln och transportbranschen sticker ut med särskilt stora ökningar. Det är tydligt att många branscher kämpar för att anpassa sig till den nya verkligheten. Höjda energikostnader, brist på material och komponenter bidrar till de ökade konkurserna inom byggbranschen. Detaljhandeln och transportbranschen påverkas negativt av den minskade konsumtionen och störningar i leveranskedjorna.

Fler jobb förloras

Den ökade konkursvågen har en betydande inverkan på arbetsmarknaden. Tusentals anställda har förlorat sina jobb under det första halvåret, vilket bidrar till den stigande arbetslösheten. Tusentals människor har förlorat sina jobb och står nu inför en osäker framtid.

Behov av kraftfulla åtgärder

Situationen kräver kraftfulla åtgärder från både näringsliv och politik. Stödpaket och reformer som kan underlätta för företag att hantera de utmaningar de står inför är nödvändiga för att stoppa den negativa utvecklingen.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar