Hello There Games ingår strategiskt samarbete och genomför riktad nyemission till Grey Tower AB
Hem GAMING Hello There Games ingår strategiskt samarbete och genomför riktad nyemission till Grey Tower AB

Hello There Games ingår strategiskt samarbete och genomför riktad nyemission till Grey Tower AB

Publicerat av: Redaktionen

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag Hello There Games AB genomför ett strategiskt samarbete och en riktad nyemission till dataspelbolaget Grey Tower AB.

Styrelsen för Hello There Games AB genomför en riktad nyemission utan företräde för befintliga aktieägare på 10,1 miljoner kronor till Grey Tower AB, vilket ger en utspädning på cirka 33,5% för befintliga aktieägare.

eBlitz Group AB ägarandel minskar till drygt 10,2% (15,6%).

Styrelsen för Hello There Games AB, ett portföljbolag hos eBlitz Group AB (publ), har idag meddelat att man med stöd av nuvarande bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission utan företräde för befintliga aktieägare till Grey Tower AB på 10,1 miljoner kronor. Transaktionen innebär en utspädning på drygt 33% av bolagets kapital och röster för befintliga aktieägare.

Den nya ägaren Grey Tower AB, är ett dataspelsföretag baserat i Nordingrå (Norrland) med lokala och globala ambitioner. Grey Tower AB äger ett antal IP rättigheter och har följt Hello There Games en längre tid. Ägarna bakom Grey Tower AB har en långsiktig målsättning med ägandet i sina investeringar och har ett genuint intresse för spelbranschen. Investeringen ses som en möjlighet att dra nytta av synergier mellan bolagen, HelloThere Games starka varumärke samt ha ett närmare samarbete runt IP framtagande och spelutveckling.

Hello There Games ingår strategiskt samarbete och genomför riktad nyemission till Grey Tower AB

Styrelsen i Hello There Games avser att kalla till en extra stämma inom kort med avsikt att be stämman om förnyat bemyndigande att ställa ut ytterligare cirka 500 000 aktier. Samtliga befintliga aktieägare kommer att ges möjlighet att teckna till liknande villkor. Emissionen kommer att vara garanterad av Grey Tower AB. Sammantaget innebär det att Hello There Games AB kommer att tillföras drygt MSEK 20, vilket säkerställer bolaget framtida drift. Värderingen på hela transaktionen kommer att vara MSEK 20 pre-money och MSEK 40 post-money i dessa två omgångar.

Utöver de kontrakt och projekt som förhandlas i bolaget just nu, väntas också konsolsläppen av spelet Invector: Rhythm Galaxy. Hello There Games och Warner Music Group planerar en global lansering Invector: Rhythm Galaxy på samtliga konsoler (Xbox, Playstation, Nintendo Switch) under februari 2024.

”Vi tror fortsatt på Hello There Games potential och de möjligheter som ligger framför bolaget men anser att denna potential kräver en finansiell transaktion för att kunna realiseras”, säger Susana Meza Graham, styrelseordförande i Hello There Games AB.

Strategiska samarbeten kring IP med Grey Tower

Grey Tower AB har tidigare köpt loss ett IP från Hello There Games under 2023, men genom nuvarande affär så hamnar IP-rättigheten under samma “tak” igen. Hello There Games har också varit tilltänkta som strategisk partnerstudio i utvecklingen av ett annat IP tillhörande Grey Tower AB, som nu knyts närmare teamet.

“Från vår sida ser vi i denna affär en stor fördel i att vi får in seriösa ägare som vill ta ett större ägande i bolaget och hjälpa till med både finansiering och drift framåt. Det finns även flera synergieffekter.”, säger Oskar Eklund VD för Hello There Games AB.

”I den turbulens som råder i spelbranschen idag har Hello There Games möjlighet att sticka ut på ett positivt sätt genom att visa på en finansiell stabilitet, en varierad IP-katalog samt en större bredd av talanger. Detta tror vi ökar sannolikheten för Hello There Games att kunna säkra nya kontrakt”, säger Susan Meza Graham, ordförande för Hello There Games AB.

För eBlitz Group AB (publ) innebär transaktionen initialt en utspädning på 33,5% till 10,2% avseende kapital och rösterna i Hello There Games AB. eBlitz Group AB avser även att revidera ned sin värdering av innehavet i Hello There Games AB, men bedömer samtidigt att bolagets marknadsvärdering kommer vara väsentligt högre efter de genomförda transaktionerna med hänsyn till kommande aktiviteterna i bolagets IP- och spelportfölj under våren 2024.

Relaterade Artiklar