Multimoln är ett rätt strategi för betaltjänster
Hem BETALLÖSNINGAR Multimoln är rätt strategi för betaltjänster

Multimoln är rätt strategi för betaltjänster

Publicerat av: Redaktionen

Företag som erbjuder betaltjänster behöver utnyttja sina data på bästa möjliga sätt.

Det gäller inte minst för att dra nytta av nya affärsmöjligheter och för att hantera utmaningar.

Under senare år har det blivit tydligt att IT-strategier som innefattar flera molnleverantörer och hybridmiljöer underlättar, skriver Judith Gardiner, Vice President, Growth and Emerging Markets, Equinix på Equinix.

I den pågående eran av digital transformation blir det allt viktigare att stärka konkurrenskraft och säkerhet. Inom finanssektorn, och även generellt, gör det att företag anammar både hybridmiljöer (molntjänster och lokala datacenter) och flera molnleverantörer.

Undersökningen 2022 Equinix Global Tech Trends Survey visar att 79 procent av IT-ansvariga globalt, i alla branscher, använder två eller flera molnleverantörer.

Multimoln är rätt strategi för betaltjänster

Judith Gardiner

För företag som tillhandahåller betaltjänster finns det flera viktiga skäl att göra det:
  • Med flera molnleverantörer undviks felkällor som äventyrar drift, så kallade ”single point of failure”.
  • Moderna lösningar som öppna banktjänster (open banking) och banker som tjänst (Banking as a Service) blir enklare att skapa när data kan flyttas enkelt mellan olika molnplattformar, till rimliga kostnader.
  • Det blir enklare att efterleva olika lagar om datahantering och personlig integritet, som till exempel GDPR.
Tre stöttepelare

För att genomföra digital transformation och kunna skapa moderna betaltjänster är det viktigt att se över tre viktiga delar av den tekniska infrastrukturen:

  • Bassystemen, där data lagras och kan göras tillgängliga.
  • Det digitala ekosystemet, så att alla inblandade aktörer kan samarbeta och dela på data.
  • Gränssnittet mot konsumenter och kunder, så att de kan interagera med data på meningsfulla sätt.

Gemensamt för de tre delarna ovan är kravet på effektiva och säkra lagringslösningar. Molnlösningar som är helt integrerade i en betalaktörs digitala arkitektur underlättar att skapa sådana. Ett sätt att lyckas är att använda moderna lagringslösningar, molnplattformar, samt kapacitet i datacenter och för snabba förbindelser mellan lokala datacenter och molnplattformar.

Det här gäller både för traditionella banker och moderna aktörer som fintechföretag. Men de etablerade bankerna har ofta en utmaning i att transformera äldre infrastruktur, medan nya aktörer kan bygga moderna lösningar från grunden.

En grund för moderna betalningar

Equinix, som leverantör av kapacitet i datacenter och av snabba förbindelser, samarbetar till exempel med NetApp som erbjuder moderna lagringslösningar och med Amazon Web Services som är den ledande molnplattformen. De tre företagen bidrar med olika typer av nödvändig funktionalitet. Ett exempel är NetApp, vars lagringslösningar fungerar med olika molnleverantörer och kan användas i hybridmiljöer med både publika moln och lokala datacenter.

Samarbetet mellan de tre företagen ger förutsättningar att skapa en bottenplatta för moderna betallösningar. Ett betalföretag, till exempel ett fintechföretag eller en traditionell bank, kan bygga digitala ekosystem och gränssnitt mot konsumenter och kunder, som är integrerade med bassystemen, ovanpå den basen.

Relaterade Artiklar