Kvinnliga spelare tjänar sämre än manliga
Hem GAMINGE-SPORT Kvinnliga spelare tjänar sämre än manliga

Kvinnliga spelare tjänar sämre än manliga

Publicerat av: Redaktionen

Våra konsumtionsvanor förändras drastiskt i takt med att den digitala marknaden växer.

Kvinnliga spelare tjänar sämre än manliga 2Förutom förändringar i köpbeteende blir även varor och tjänster vi konsumerar i större utsträckning helt digitala. Exempel på detta är filmer, musik, e-böcker och spel. PayPal och SuperData förlänger sitt samarbete och fortsätter kartlägga konsumtionsmönster på den globala marknaden med undersökningar på 25 marknader och med 25 000 deltagare. Resultaten innehåller en hel del intressanta insikter om den svenska spelmarknaden.

Resultatet av de studier man gjort visar bland annat att svenskar främst av allt spelar action- och äventyrsspel – 50% svarar att de spelat spel i den kategorin under de senaste tre månaderna. Kvinnliga spelare i Sverige ägnar sig främst åt action- och äventyrsspel (45%) samt spel i pusselkategorin (46%).

Den största andelen svenska spelare svarar att de spelar 4–6 gånger per vecka (34%) medan majoriteten (39%) globalt sett spelar varje dag. 29% av svenskarna spelar upp till 4 timmar per gång jämför med 22% globalt sett. 38% av spelande kvinnor i Sverige spelar varje dag, men de absolut flesta håller sig under 2 speltimmar per dag (29%).

När det gäller hur vi spelar är variationerna stora mellan de olika marknaderna. Spelkonsoller är mer vanliga i Nordamerika och västra Europa, medan marknaden i Asien först och främst koncentreras till smartphones. Även i Sverige spelar vi främst på våra mobiler (59%), följt av desktop (47%). Användandet av surfplattor i samband med spelande är lägre i Sverige jämfört med övriga Europa (28% jämfört med 48%).

Svenska spelare följer andra som spelar, och skapar själva innehåll att titta på – cirka 13% i svarsgruppen skapar eget innehåll. Nästan hälften (45%) av de som skapar eget innehåll får ingen ekonomisk kompensation för detta, en högre procentsats än övriga världen (40%).

Trenden blir ännu mer tydlig när man jämför kvinnor och män. 49% av kvinnorna får inte betalt för sitt innehåll, medan endast 36% av männen inte får betalt. De som faktiskt får betalt för sitt innehåll använder sig främst av annonsering och sponsorer.

När det kommer till hur mycket svenskar donerar till streamers så uppgav 21% att de donerat upp till 249 kr de senaste 3 månaderna och 10% upp till 100 kr. Donationer som inkomstkälla för streamers hamnar på tredje plats efter annonsering och sponsring.

Spelkonsumenter handlar främst online (58%), detta för att slippa väntetider. Många (39%) uppger att en anledning till att man handlar online är för att slippa letandet i vanliga affärer.

Globalt sett har rekommendationer en stor roll när det gäller val av spel. Sverige är inget undantag – tips från familj och vänner är helt avgörande för omkring 59% i svarsgruppen. Andra inspirationskällor är Youtube-kanaler med spelinnehåll (39%) och spelforum på internet (19%).

Den här undersökningen har genomförts på 25 olika marknader och med cirka 25 000 deltagare över hela världen (n=1,000 för varje land). Undersökningen bygger på såväl intervjuer som digitala kvantitativa undersökningar och genomfördes i februari 2018 av SuperData Research i samarbete med PayPal. Innehållet och utfallet är representerat av undersökningar i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, China, Checken, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Ungern, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Holland, Polen, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Relaterade Artiklar