Klarna: 18% minskning av andelen påminnelseavgifter under 2020
Hem APPAR Klarna: 18% minskning av andelen påminnelseavgifter under 2020

Klarna: 18% minskning av andelen påminnelseavgifter under 2020

Publicerat av: Redaktionen

Andelen Klarna-fakturor som får påminnelseavgift har minskat flera år i rad. Nu lanserar Klarna flera nya initiativ för att accelerera trenden ytterligare. Bland annat återlanseras The Never Forget Test och ett nytt spel introduceras i appen för att uppmuntra punktliga betalningar.

En analys av de påminnelseavgifter som skickades under 2020 visar att andelen Klarna-fakturor som inte betalades i tid, och därmed fick påminnelseavgift, minskade med nästan en femtedel (18%). Bland kvinnor var minskningen störst (20%) medan minskningen bland män var lägre (14%). Minskningen bland unga vuxna, 18-25 år, var högre än snittet för alla Klarnas kunder (20%). Analysen visar även att bland dem som aktivt använder Klarnas app så får hälften så stor andel en påminnelseavgift, jämfört med konsumenter som inte använder Klarnas app.

– Vi har under en lång tid jobbat målmedvetet med att minska andelen fakturor som får påminnelseavgift. Minskningen 2020 är en bevis på att de åtgärder vi vidtagit haft effekt och att våra kunder utnyttjar de hjälpmedel vi erbjuder för att hålla koll på sin ekonomi och sina köp. Det är särskilt glädjande att trenden är så stark bland unga vuxna under 25 år. Det är en grupp vi är särskilt måna om, men som också lite orättvist ibland beskrivs som oförmögna att hantera pengarsäger David Fock, global produktchef på Klarna.

Under vintern testade Klarna ett nytt verktyg för att hjälpa sina kunder att betala i tid – The Never Forget Test. Genomfört test, bestående av frågor och tips om hur man bäst undviker onödiga avgifter, innebar att kunden fick avgiften återbetald. Nu återlanseras testet och kommer att göras tillgängligt för Klarna-användare som får sin första påminnelseavgift.

– Det är lite för tidigt att dra några säkra slutsatser om huruvida de som gjort testet nu är mer benägna än andra att betala i tid, men det finns sådana indikationer i vår data. Vi fick väldigt positiv respons på initiativet från våra kunder och genom att nu tillgängliggöra det för alla kunder som får en påminnelseavgift för första gången hoppas vi kunna hjälpa nya kunder tidigtsäger David Fock. 

Vid sidan av The Never forget Test genomför Klarna under våren ett antal tester där grupper av slumpmässigt utvalda kunder får fler kostnadsfria påminnelser innan förfallodatum, i olika kanaler och vid olika tidpunkter.

– Påminnelseavgifter är till för att motivera kunder att betala i tid, men vi vill ju helst av allt hitta andra sätt att säkerställa punktliga betalningar. Vi utför löpande tester för att se på vilka sätt vi bäst kan stötta och påminna. Nyligen lanserade vi ett spel i Klarna-appen som tillgängliggörs när det inte finns några utestående betalningar att hantera, som en extra uppmuntran om att betala sina fakturorsäger David Fock.

Relaterade Artiklar