Ny undersökning visar: Svenskarna litar mer på kvinnor än män
Hem UNDERSÖKNING Kamux ny undersökning visar: Svenskarna litar mer på kvinnor än män

Kamux ny undersökning visar: Svenskarna litar mer på kvinnor än män

Publicerat av: Redaktionen

Att köpa bil kan kännas som ett stort beslut och därför blir förtroendet till försäljaren extra viktigt.

Kamux har ställt frågan om kön spelar roll för svenskarnas tillit – vilket det visar sig göra.

Nästan en av fem litar mer på kvinnor än män. Samtidigt saknar många svenskar tillit för bilförsäljare över lag.

I en traditionellt mansdominerad bransch jobbar bilförsäljaren Kamux ständigt för mångfald och jämlikhet. En jämställd bilbransch verkar dessutom efterfrågas av kunderna. Generellt sett litar fler än hälften (55 procent) av svenskarna lika mycket på båda könen, men det är nästan en av fem (18 procent) som anförtror sig mer åt kvinnor.

När det kommer till kvinnliga bilförsäljare är förtroendet högre hos den yngre generationen. En tredjedel av personerna mellan 18–29 år svarar nämligen att de litar mest på kvinnor. Samtidigt uppger 33 procent av alla respondenter att man saknar förtroende för både män och kvinnor som säljer bilar, där hela två av fem män (39 procent) inte känner förtroende för någon bilförsäljare.

– Precis som för tre år sedan litar svenskarna mest på kvinnor och detsamma gäller vid bilköp. Trots detta jobbar vi i en väldigt mansdominerad bransch där vi på Kamux verkligen ser vikten av både jämställdhet och mångfald. Vi strävar alltid efter att ligga ett steg före inom branschen och arbetar för att locka fler kvinnor till att vilja arbeta med bilar, säger Linda Viktorin, marknadschef på Kamux.

Kamux har även frågat svenskarna om de känner sig mest trygga att köpa en begagnad bil från ett företag eller en privatperson. Det visar sig att en majoritet (56 procent) helst gör inköpet genom ett företag och endast sex procent litar mest på privatpersoner. Av de som är 60 år och äldre är det bara en procent som litar mest på privatpersoner när de ska köpa en begagnad bil. Trots att de flesta känner tillit till sina medmänniskor är det 15 procent som varken litar på företag eller privatpersoner, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan 2020 då undersökningen senast gjordes.

Ny undersökning visar: Svenskarna litar mer på kvinnor än män– Som etablerad bilhandlare specialiserad på begagnade bilar känner vi till vikten av att vara transparenta och pålitliga vid både köp och sälj. Det är grundläggande för att affären ska bli bra och båda parter ska känna sig nöjda. Att handla hos en bilhandlare gör troligtvis många trygga eftersom de är medvetna om expertisen och vet att de får en trygg affär, säger Linda Viktorin, marknadschef på Kamux.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar