Boozt lanserar AI-verktyg för att minska reklamationer i e-handeln
Hem E-HANDEL Boozt lanserar AI-verktyg för att minska reklamationer i e-handeln

Boozt lanserar AI-verktyg för att minska reklamationer i e-handeln

Publicerat av: Redaktionen

Boozt, Sveriges största e-handel, lanserar ”Boozt Claim Intelligence”, ett egenutvecklat AI-verktyg som är utformat för att ge partnervarumärken viktiga insikter om varför kunder väljer att reklamera produkter.

Boozt, som finns på 14 marknader med över 3,5 miljoner kunder, kan dela insikter kopplat till reklamationer på hundratusentals produkter från över 1200 partnervarumärken.

AI-teknik används för att identifiera komplexa mönster i reklamationer genom att kombinera och analysera data samt kundbeskrivningar och bilder av produktdefekter.

Dessa insikter möjliggör ett mer proaktivt förhållningssätt till produktkvalitet och kundnöjdhet. Med verktyget kan varumärken dela reklamationsdata med sina tillverkare för att förbättra och säkerställa ökad transparens och kunskap genom hela produktionskedjan.

Boozt lanserar AI-verktyg för att minska reklamationer i e-handeln

Hermann Haraldsson, medgrundare och VD för Boozt

”En av de mest betydelsefulla sakerna Boozt kan göra som en ledande och ansvarsfull aktör inom e- handel är att uppmuntra kunskapsdelning i hela leveranskedjan, arbeta med ny teknik och innovationer för att göra det enklare för varumärken att få insikter och dela data som kan leda till ännu bättre beslutsfattande för alla aktörer i branschen”, säger Hermann Haraldsson, medgrundare och VD för Boozt.

AI-verktyget kommer öka lojalitet och bidra till mer hållbara leveranskedjor

Kundernas förtroende för ett varumärke stärks när de ser att deras feedback leder till faktiska förbättringar av de produkter de köper. Boozt Claims Intelligence ger insikt i vilka produkter som reklameras i störst utsträckning, vilket innebär att varumärken strategiskt kan förbättra kvalitet och öka livslängden på produkterna. Det bidrar i sin tur med ökad kundnöjdhet och upprepade köp.

“Produktkvalitet har en enorm inverkan på den faktiska miljöpåverkan, och vi tror att vi med utvecklingen av Boozt Claim Intelligence skapar möjlighet till nya och ökade insikter om kvaliteten på varje produkt, vilket sedan kan driva innovation, mer ansvarsfull produktion och minimera utsläpp i hela leveranskedjan, ” säger Hermann Haraldsson, och betonar att hållbarhet och ansvarsfulla affärsmetoder spelar en avgörande roll för konsumenter idag.

Varumärken kan uppnå kostnadsbesparingar eftersom AI-verktyget gör det möjligt för dem att förstå och agera på reklamationer innan de förvärras. Genom att spåra reklamationsfrekvensen över tid kan varumärken identifiera om ett problem är en engångsföreteelse eller en del av ett större problem som kräver åtgärder.

Relaterade Artiklar