Aditro Logistics erbjuder nu ehandlare Fulfillment-tjänster till ett fast pris per order.
Hem E-HANDEL Aditro Logistics erbjuder nu ehandlare Fulfillment-tjänster till ett fast pris per order.

Aditro Logistics erbjuder nu ehandlare Fulfillment-tjänster till ett fast pris per order.

Publicerat av: Redaktionen

Med Aditro Logistics nya koncept Instant Fulfillment behöver e-handlare inte längre fundera över vad slutfakturan kommer att bli.

I stället är Fulfillment-tjänsten prissatt som ett fast pris per order.

I det fasta priset ingår hantering vid inleverans till lagret, lagring, plockning, packning, emballage och leverans inom Sverige.

Paketeringen har tagits fram i samtal med ett 100-tal små och medelstora e-handlare. ”Flertalet av de e-handlare vi samtalat med har uttryckt att en barriär för att använda en 3PL-aktör är att prissättningen upplevs som stelbent och de många olika kostnadsposterna gör det svårt att hålla koll på sina logistikkostnader”, säger Tobias Olbers, Marknadschef Aditro Logistics.

Priset per order startar på 79 SEK, och gäller då för mindre paket upp till 2 kg som levereras inom Sverige. Paketeringen för Instant Fulfillment hanterar även större paket och leveranser inom Europa, men då med tydliga små tillägg till grundpriset.

En annan utmaning som flera e-handlare delat med sig av är att det upplevs som krångligt att komma i gång med en 3PL-aktör och man vill inte låsa upp sig i fleråriga avtalstider.
Instant Fulfillment-konceptet hanterar även denna utmaning. Avtalsprocessen är helt digital och det saknas uppsägningstider.

Inspiration har hämtats från moderna SaaS-avtal där kunderna använder tjänsten så länge de är nöjda eller till dess deras situation förändras. E-handlarens ehandelsplattform eller ERP-system integreras mot Aditro Logistics WMS, Ongoing. Genom att använda Ongoings väldokumenterad plug & play-integrationer sker integrationen med hjälp av några standardinställningar och systemen talar med varandra inom några minuter. Idag kan snabba integrationer ske mot några av de vanligaste systemen som svenska e-handlare använder sig av, t ex. WooCommerce, Shopify, Prestashop, Abicart, Quickbutik, Specter, Fortnox och Pyramid.

Aditro Logistics erbjuder nu ehandlare Fulfillment-tjänster till ett fast pris per order.Några av fördelarna med Aditro Logistics Instant Fullfillment är:

  • Fast prissättning per order, inga överraskningar och enkelt att överblicka
  • Lätt att börja, och lika lätt att sluta använda tjänsten
  • Enkelt att skala upp eller ned efter behov
  • Tillgång till Aditro Logistics kompetensoch fulfillment-centers i Sverige och Norge
  • Konkurrensmässiga priser, inte minst inom transporter som normalt kräver stora volymer

En av de kunder som redan börjat använda det nya Instant Fullfilment-konceptet är norsk/finsk baserade Aarja Health. De säljer nordiska kosttillskott med antioxidantrika ingredienser för förbättrad energi, ledhälsa, sömn och balanserad livskvalitet, producerat på deras egen fabrik i Finland. ”För oss passar konceptet Instant Fulfillment perfekt. Det är tydligt för oss vad varje order kostar i hantering och vi har möjlighet att leverera både till våra kunder i Sverige och utomlands”, säger Marlene Volden, Aarja Health.

Aditro Logistics hanterar initialt konceptet Instant Fulfillment från lagret i Borås med 40 000 kvm lageryta. I takt med att antalet kunder växer kommer även andra av Aditro Logistics fulfillment-centers att kunna hantera konceptet.

Relaterade Artiklar