Hem LEVERANTÖRERHUAWEI ​Huawei är hängivna i kampen mot COVID-19

​Huawei är hängivna i kampen mot COVID-19

Publicerat av: Redaktionen

COVID-19 har gjort det uppenbart att hela mänskligheten genomlever en gemensam kris som kräver samarbete.

​Huawei är hängivna i kampen mot COVID-19 3Vi har snabbt behövt förändra vårt sätt att arbeta, utbilda oss, kommunicera och upprätthålla mänsklig interaktion. Huawei har tagit flera initiativ för att proaktivt delta i kampen mot sjukdomen runt om i världen.

Tillsammans med operatörer håller vi nätverken stabila

Under pandemin har att arbeta hemifrån blivit vardag för fler än någonsin. Det har varit påfrestande, men blivit accepterat för att minska spridningen av viruset och fungerat bättre än många trodde.

– Stabila och tillförlitliga telekomnätverk är avgörande under krisen. Där har vi samarbetat tätt med operatörer över hela världen för att stödja deras kapacitet när dataanvändningen har ökat kraftigt. Många har kunnat använda våra kvalitativa lösningar och tjänster när de måste arbeta eller studera på avstånd, säger David Liu, VD för Huawei i Sverige.

Ta socialt ansvar och stödja arbetsmarknaden

Under krisen är ekonomin i alla länder under kraftig press. Många företag riskerar att konkurs eller måste göra stora personalneddragningar.

–Huawei har valt att inte minska på vår personal eftersom det försätter dem i en besvärlig ekonomisk situation och skulle spä på arbetslösheten. Istället fullföljer vi våra rekryteringar, säger David Liu. Vi samarbetar med alla regeringar där vi verkar för att hjälpa till och fullföljer alla våra avtal. På flera platser har vi donerat exempelvis smarta telefoner och personlig skyddsutrustning till medicinska institutioner.

Teknik krävs för att bekämpa COVID-19 globalt

Huawei har under krisen givit sjukvårdsystem över hela världen stöd med tekniska lösningar för att bekämpa Covid-19. Tillgång till nätverk med höga hastigheter har ökat möjligheten att snabbt ställa diagnoser på distans och samla in stora mängder aggregerade data.

– I samarbete med Huazhong University of Science & Technology och Lanwon Technology har vi utvecklat en AI-baserad medicinsk bildanalystjänst för COVID-19 som hjälper läkare att göra snabbare bedömningar, säger David Liu. Med hjälp av Huaweis Ascend-serie har tiden att ställa diagnos kunnat minska till sekunder. Att även kunna skapa kartor över utbrottet och mäta kroppstemperatur för hela grupper av människor utan fysisk kontakt har varit effektivt för att sätta in rätt åtgärder.

5G hjälper den ekonomiska återhämtningen

Efter krisen kommer fördelarna med 5G att bli än mer uppenbara. Hög överföringshastighet och fler AI-baserade lösningar för att snabbt dra slutsatser av all insamlad information kommer vara viktigt för att ekonomin ska kunna återhämta sig.

– Vi ser att många nya företag och initiativ som utvecklats under pandemin och som bygger på 5G-teknik har framtiden för sig. Som ett globalt bolag och världsmedborgare vill vi bidra med våra kunskaper som ledande leverantör av utrustning och tjänster för 5G för att stödja dem, säger David Liu.

Samverka med internationella partners

Huawei stödjer de gemensamma internationella säkerhetsprotokollen, standarderna och åtgärderna för telekombranschen. EU:s nya toolbox för att hantera säkerhetsrisker med 5G med processer baserade på tekniska fakta är ett bra steg på vägen.

– I spåren av krisen där fler har använt tekniska hjälpmedel ställs frågor om IT-säkerhet och oro för 5G på sin spets. Från Huaweis sida vill vi samarbeta med alla berörda parter, myndigheter, operatörer och beslutsfattare intensivt globalt för att nå gemensam framgång, avslutar David Liu, VD för Huawei i Sverige.

Relaterade Artiklar