TikTok lanserar nya säkerhetsverktyg
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET TikTok lanserar en rad nya säkerhetsverktyg

TikTok lanserar en rad nya säkerhetsverktyg

Publicerat av: Redaktionen

I samband med att TikTok idag släpper sin rapport kring åtgärder för regelefterlevnad på plattformen, lanserar de en rad nya verktyg som ska hjälpa användarna att i ännu högre utsträckning själva kunna styra sin upplevelse.

Utöver att TikTok arbetar aktivt med att proaktivt ta bort innehåll som bryter mot plattformens riktlinjer, testar de även regelbundet nya sätt att hjälpa sina användare att få ännu större kontroll över kommentarerna på de videos som de publicerar.

I samband med att TikTok idag presenterade sin rapport kring åtgärder för regelefterlevnad på plattformen, meddelade de också att de inlett tester för att låta användare själva flagga kommentarer som de anser är olämpliga eller inte relevanta. Denna möjlighet till användarfeedback blir ytterligare ett verktyg i TikToks strävan för att kommentarsfälten enbart ska vara en plats för genuint engagemang.

TikTok lanserar nya säkerhetsverktyg

Liv Sandberg, Nordenchef på TikTok

– Vi vill att vår gemenskap på plattformen ska utgå ifrån respekt, vänlighet och förståelse, och utvecklar därför vår plattform kontinuerligt för att skapa förutsättningar för det. Våra nya verktyg låter våra användare i ännu högre utsträckning än tidigare styra vilka interaktioner de vill ha med andra på plattformen, för att säkerställa att de får en så trygg upplevelse som möjligt på sina egna villkor, säger Liv Sandberg, Nordenchef på TikTok.

Nya säkerhetspåminnelser för användarna

För att underlätta för användarna att hitta och använda de säkerhetsverktyg som finns på plattformen testar nu TikTok även att skicka ut påminnelser som guidar användare kring hur de kan filtrera och ta bort kommentarer samt massblocka andra användare. Påminnelserna kommer att visas för användare vars videos tycks få en stor andel negativa kommentarer.

TikTok kommer framöver att utvärdera dessa tester för att avgöra om funktionerna sedan ska rullas ut brett till alla användare. Bland de säkerhetsfunktioner som redan finns tillgängliga för alla användare är en rad filtermöjligheter för kommentarer. Användare kan filtrera och åtgärda kommentarer manuellt eller automatiskt filtrera kommentarer baserat på ett antal utvalda ord. Användare kan också själva välja vem som ska kunna kommentera på deras videos – “alla”, “vänner” eller “ingen”. Användare yngre än sexton år kan inte välja “alla” som inställning, utan endast “vänner” eller “ingen”.

Nya rapporten visar på förbättringar

TikToks nya rapport kring åtgärder för regelefterlevnad under det fjärde kvartalet 2021 innefattar mer statistik och fakta än tidigare rapporter, bland annat vilka förbättringar plattformen gjort på sina system för att upptäcka, flagga och ta bort våldsamt innehåll. Mellan Q1 och Q4 2021 ökade andelen videos som TikTok tog bort innan de fått en enda visning, exempelvis ökade andelen videos med kränkande innehåll som togs bort innan de fått en enda visning med 14,7 procent och andelen videos med hatfullt innehåll med 10,9 procent.

Relaterade Artiklar