Stark detaljhandel trotsar konjunktur under avmattning
Hem DETALJHANDEL Stark detaljhandel trotsar konjunktur under avmattning

Stark detaljhandel trotsar konjunktur under avmattning

Publicerat av: Redaktionen

Konjunkturen är på väg att mattas av.

Stark detaljhandel trotsar konjunktur under avmattning 2Tredje kvartalet bjöd på negativ BNP-tillväxt på kvartalsbasis för första gången sedan 2013 även om tillväxten var positiv relativt motsvarande kvartal förra året.

HUI Research spår att årets helårstillväxt landar på 2,4 procent för att sedan sjunka till 1,8 procent under 2019 och 1,4 procent under 2020. Konsumentförtroendet har sviktat något under den senaste tiden, sannolikt till följd av omvärldsoro, kommande räntehöjningar samt att bostadsmarknaden står och väger. Trots ovanstående ser detaljhandeln ut att gå mot ett bra år:

– Med en konjunktur på topp, minusränta och växande befolkning lär 2018 summeras som ett ganska bra år för detaljhandeln. Handelsföretagen brottas dock med stora strukturella utmaningar genom digitalisering och internationalisering, det är där deras fokus ligger, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

I rapporten konstateras att handelns strukturomvandling accelererar. E-handeln har nått en sådan nivå att många traditionellt fysiska handlare får kämpa rejält för att försvara sina marknadsandelar. Rapporten belyser även strukturomvandlingens konsekvenser för den klustrade handeln i köpcentrum och handelsområden. Trots att ingen ”köpcentrumdöd” finns i sikte förväntas en ansenlig mängd köpcentrumytor behöva hitta nya ändamål fram till 2025. Sammanfattningsvis ger de nya villkoren inom handeln upphov till såväl vinnare som förlorare:

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur som serveras mitt under handelns kanske största strukturella omställning någonsin. Lågkonjunktur och digitalisering har vi aldrig upplevt samtidigt tidigare, och har man inte ställt om än är det hög tid att göra det nu, avslutar Jonas Arnberg.

Relaterade Artiklar