Smarta integreringar för butikssäkerhet utvecklas av Crystal Alarm och SafeTeam
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Smarta integreringar för butikssäkerhet utvecklas av Crystal Alarm och SafeTeam

Smarta integreringar för butikssäkerhet utvecklas av Crystal Alarm och SafeTeam

Publicerat av: Redaktionen

SafeTeam har tillsammans med Crystal Alarm suddat ut gränsen mellan handburet GPS-larm och fastmonterad säkerhetsteknik.

Smarta integreringar för butikssäkerhet utvecklas av Crystal Alarm och SafeTeam

Nu kan t.ex. ett kamerasystem eller inbrottslarm i en butik eller fastighet samverka med Crystal Alarms personlarm i mobilen.

Detta gör att kameror, larm eller annat säkerhetssystem kan aktiveras av butikspersonal direkt via en mobil-APP.

Trenden i matvaruhandeln är tydlig – allt fler butiker går över till självscanning och kassapersonal rör sig mer ute i säljytan för att hjälpa kunderna. Med en fastmonterad larmknapp i kassan kan avstånden bli långa och tryggheten påverkas negativt. Trådlösa larm blir därför viktigare och viktigare.

Men trådlösa larm har dock sina utmaningar: de ska ha täckning, de ska laddas eller genomgå batteribyte, de ska testas och de ska faktiskt också användas, inte hamna i en skrivbordslåda.

Nytt koncept där mobilen blir personalens larmknapp

Tillsammans har företagen SafeTeam och Crystal Alarm utvecklat ett koncept där en molnbaserad larm-APP kan sammankopplas med larm-, kamera- eller passersystem. Lösningen är ett smart alternativ till de handburna larmen som många butiker har, då denna lösning både är mycket billigare i installation, har fler funktioner och dessutom är säkrare då ytterligare larmöverföringsvägar används. En ytterligare stor fördel är att mobilen fungerar som larmknapp. Mobilen har de flesta koll på, den är laddad och dessutom följer den med till och från jobbet.

Används redan hos många butiker där SafeTeam är säkerhetsleverantör

Lösningen är applicerad på många butiker i samarbetet redan idag. Integrering har gjorts för att en rad händelser ska ske vid larm. Det kan exempelvis handla om att låsa ett skåp eller en dörr, eller aktivera en lampa eller ljud i personalrummet för att påkalla hjälp. Samtidigt har applikationen i mobilen en rad smarta funktioner. Slutanvändarna har också ett mycket enklare sätt att göra provlarm på. Med appen kan användaren göra ett självtest, helt utan krångliga servicelägen och stressande larmcentralssamtal.

Tekniksamarbete mellan SafeTeam och Crystal Alarm

Erik Lindgren, affärsområdeschef på Retail- & Rikskunder på SafeTeam, kommenterar:

”Idag är det viktigt att vi använder produkter som är enkla för slutanvändaren, det ska vara lätt att göra rätt. Systemet ska själv vidta en rad åtgärder automatiskt, och kommunikationen ska ske automatisk om något har hänt. T.ex. kan appen på detta vis låsa en dörr, varna kollegor och informera säkerhetschefen som har samma app. Säkerhetschefen kan se vem som tryckte, var denne befinner sig, och samtidigt vara trygg i att butikens säkerhetssystem också aktiverats med alla dess funktioner via integreringen. Dessutom har användaren all funktionalitet när denne går till och från jobbet – allt i appen!”

Axis har varit med och tagit fram integreringens hårdvara. Axis hårdvara konfigureras mot Crystal Alarm och kan på så vis överföra händelser till andra system, t.ex. stänga av ett passersystem eller utlösa butikens smarta larmsystem. Lösningen har även full möjlighet till en rad fjärrtjänster, för att hålla teknikerresor med dess kostnader och miljöpåverkan till ett minimum.

Jens Olsson, CTO på Crystal Alarm, kommenterar:

”När ett personlarm aktiveras är situationen oftast stressig och det kan vara svårt att vidta rätt åtgärd, detta gäller både hot och våld och vid olyckor i samband med ensamarbete. Då är det väldigt värdefullt att åtgärder för olika scenarion är planerade i förväg och att de kan aktiveras automatiskt. Tidigare har flera digitala händelser kunnat genomföras med automatik i vår personlarmstjänst, exempelvis att en larmcentral och ett antal kollegor informeras. Nu kan även externa åtgärder planeras i förväg. Exempelvis kan dörrar låsas, lampor tändas, dimridå aktiveras, möjligheterna är nästan obegränsade om man vill skapa en avancerad åtgärdsplan. Ibland kan det vara så enkelt att man kopplar det till det befintliga larmet i lokalen och med denna integration blir den lokala installationen en förlängning av personlarmet i mobilen.”

Relaterade Artiklar